THÔNG BÁO CHUYỂN VĂN PHÒNG LÀM VIỆC: Từ ngày 01/01/2017 Trụ sở chính của Trung Trâm được chuyển đến địa điểm mới số 23 - K3, Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn.