HOTLINE: 098 973 2165!!!

TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

 

Trung tâm Đào tạo và Giao lưu Việt – Nhật (VJEEC) thuộc Viện Đào tạo Nâng cao đã chính thức thành lập vào ngày 17 tháng 4 năm 2013, vì sự hòa bình và phồn vinh, tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Từ khi thành lập đến nay, VJEEC đã có những xây dựng và đóng góp không nhỏ trong việc mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục, và khoa học kỹ thuật giữa hai nước, nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản từ mức độ cơ sở tới mức độ hàn lâm.

VJEEC được thành lập và điều hành bởi một nhóm các nhà giáo dục Việt Nam và Nhật Bản tâm huyết với tôn chỉ và mục đích sau đây:

1. Giáo dục

Hiện nay, VJEEC tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ cho các cán bộ thuộc Viện và các học viên khác có nhu cầu.

Cụ thể là các chương trình đào tạo tiếng Nhật và trong tương lai là các chương trình đào tạo nghề nhằm nâng cao trình độ và tay nghề cho nguồn nhân lực Việt Nam. Việc này vừa giúp cho các học viên tìm được nhiều cơ hội việc làm cho chính mình, vừa đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của các doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời đóng góp một phần vào nỗ lực phát triển ngành Giáo dục - Đào tạo của hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

2.  Văn hóa

VJEEC tổ chức các chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học thuật giữa các cơ sở Khoa học – Công nghệ, Văn hóa, Giáo dục của hai nước Việt Nam – Nhật Bản nhằm tăng cường tình hữu nghị, góp phần vào sự nghiệp hợp tác phát triển Kinh tế - Xã hội giữa hai nước.

Có thể nói, việc thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Chính phủ, Quốc hội, chính đảng hai nước, hợp tác, giao lưu giữa các địa phương, các tổ chức như VJEEC đã giúp quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển sâu rộng hơn, đa dạng hơn và ngày càng hiệu quả hơn.

3. Khoa học – Kỹ thuật

VJEEC hợp tác với các cơ sở Khoa học – Công nghệ, Giáo dục Nhật Bản tổ chức các hội nghị, hội thảo, phổ biến kiến thức Khoa học – Công nghệ nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam.

Để bảo vệ và phát huy các thành quả hợp tác giữa hai nước, vấn đề mấu chốt phải thực hiện là công tác phát triển nguồn nhân lực khoa học kĩ thuật tại Việt Nam. Nhận thấy tầm quan trọng của công tác này, Trung tâm Đào tạo và giao lưu Việt – Nhật đã và đang xây dựng các chương trình hợp tác và đào tạo với nước bạn Nhật Bản nhằm tạo điều kiện cho nhân lực Việt Nam có điều kiện được tiếp xúc, đào tạo và phát triển tay nghề và kiến thức với các cơ sở đào tạo và người sử dụng lao động Nhật Bản. Qua những công việc thiết thực này, trung tâm hi vọng đóng góp một phần công sức vào việc sử dụng và phát huy các thành quả hợp tác giữa hai nước một cách bền vững.

Như vậy, thông qua các hoạt động đã, đang và sẽ thực hiện trong thời gian tới, VJEEC có tham vọng trở thành một nhân tố tích cực trong việc xây dựng sự hiểu biết, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau về trình độ chuyên môn và hiểu biết hơn trong lĩnh vực văn hóa, cũng là một cố gắng góp phần giúp Việt Nam tiếp xúc và thu hẹp khoảng cách với các nước tiên tiến và phát triển.