THÔNG BÁO CHUYỂN VĂN PHÒNG LÀM VIỆC: Từ ngày 01/01/2017 Trụ sở chính của Trung Trâm được chuyển đến địa điểm mới số 23 - K3, Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn.

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG JALSA

(Nhấn Ctrl+F để tìm trường theo từ khóa tên. |学校名で探す場合は、“Ctrl+F”キーをご利用ください。)

 

 1. Sendai Educational Academy

Address: 1-1-15 Tsuchitoi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 980-0065

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 22-726-7888/ Fax:22-726-9777

Hiệu trưởng: Hiromi Kato

 1. Sendai Language School Japanese Course

Address: 1-14-32, Ichibancho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 980-0811

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 22-266-8181/ Fax: 22-266-8182

Hiệu trưởng: Harumi Izuoka

Người liên lạc: Miyuki Shiratori

 1. Tohoku Foreign Language & Tourism College

Address: 2-1-13, Itsutsubashi, Aoba-ku,Sendai-shi, Miyagi 980-0022

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 22-212-1635/ Fax: 22-227-6811

Hiệu trưởng: Jiro Hashimoto

Người liên lạc: Sayako Kobayashi

 1. Kyoshin Language Academy Mito

Address: 1-5-41 Jonan, Mito-shi, Ibaraki 310-0803

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 29-231-5931 /Fax: 29-231-5805

Hiệu trưởng: Yasuyuki Tachiki

Người liên lạc: Hiroko Naoi

 1. Atys International Academy

Address: AIA Bldg 2F ,1-4-7 Higashisyukugou Utsunomiya-shi, Tochigi 321-0953

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 28-610-7601 /Fax: 28-610-7602

Hiệu trưởng: Takii Kinen Zaidan

Người liên lạc: Reiko Mugikura

 1. Utsunomiya Japanese Language School

Address: 3-8-5 Moto-Imaizumi, Utsunomiya-shi, Tochigi 321-0954

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 28-610-5821/Fax: 28-610-5864

Hiệu trưởng: Takuma Honzawa

Người liên lạc: Kazuhiko Sugiyama

 1. Tokyo Nichigo Gakuin

Address: 5-14-11 Shimoochiai, Chuo-ku, Saitama-shi, saitama 338-0002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 48-857-9801 /Fax: 48-857-9888

Hiệu trưởng: Masamitsu Araki

Người liên lạc: Megumi Nishikawa

 1. Yono-Gakuin Japanese Language School

Address: 4-78 Kishiki-cho, Omiya-ku, Saitama-Shi, Saitama 330-0843

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./Tel: 48-647-2500 /Fax: 48-647-2500

Hiệu trưởng: Daijiro Tani

Người liên lạc: Ichiro Tani

 1. KEN School of Japanese Language

Address: Ohkawa Bldg, 4-48 Shimmatsudo, Matsudo-shi, Chiba 270-0034

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 47-346-9750/Fax: 47-346-9751

Hiệu trưởng: Takeshi Morita

Người liên lạc: Takeshi Morita

 1. International Travel Hotel & Bridal College

Address: 2-11-12 Shinjuku, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba 260-0021

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 43-204-5050 /Fax: 43-242-3280

Hiệu trưởng: Yoko Nakamura

Người liên lạc: Koyasu Harumi

 1. Ichikawa Japanese Language Institute

Address: 5-10-5 Minami-Yawata Ichikawa-shi, Chiba 272-0023

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 47-329-2121 /Fax: 47-329-2122

Hiệu trưởng: Hiroshi Yamaguchi

Người liên lạc: Hiroshi Yamaguchi

 1. Narita Japanese Language School

Address: 1-44-2 Hashigadai, Narita-shi, Chiba 286-0037

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 476-26-5321/Fax: 476-26-9233

Hiệu trưởng: Hiroaki Yokota

Người liên lạc: Yuhi Yokota

 1. ARC Tokyo Japanese Language School

Address: ARCBldg 2-23-10 Kouraku, Bunkyo-ku 112-0004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5804-5811/Fax: 3-5804-5814

Hiệu trưởng: Yumiko Endo

Người liên lạc: Kazutoshi Sato

 1. ARC Academy Shinjuku School

Address: 3F 7-18-16 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5337-0166/Fax:3-5337-0168

Hiệu trưởng: Yumiko Endo

Người liên lạc: Akiko Otake

 1. Eastwest Japanese Language School

Address: 2-36-9 Chuo, Nakano-ku, Tokyo 164-0011

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3366-4717 /Fax: 3-3366-4954

Hiệu trưởng:Takaho Hayashi

Người liên lạc: Higuchi Masahiro

 1. Edo Cultural Center Japanese Language School

Address: 7-10-9 Akasaka, Minami-ku, Tokyo 107-0052

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3589-0202 /Fax: 3-3589-0233

Hiệu trưởng: Makoto Ichinose

Người liên lạc: Nobuaki Takubo

 1. IECC Japanese Language School

Address: 5-16-2, Nishinippori, Arakawa-ku, Tokyo 116-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-3802-2193 /Fax: 3-3802-2286

Hiệu trưởng: Daisuke Kiyohara

Người liên lạc: Daisuke Kiyohara

 1. KCP International Japanese Language School

Address: 1-29-12 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3356-2359 /Fax: 3-3356-0257

Hiệu trưởng: Takusuke Kinoshita

Người liên lạc: Shozo Nishiya

 1. CANAAN International Education Academy

Address: Kinoshita Building, 3-23-8 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-0072

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-5609-3512 /Fax: 3-5609-1639

Hiệu trưởng: Takui Kinoshita

Người liên lạc: NGO THI HA

 1. Newglobal Language School

Address: 1-7-10 Ohashi, Meguro-ku, Tokyo 153-0044

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-3770-6071/Fax: 3-3770-6250

Hiệu trưởng: Tadao Nakatsubo

Người liên lạc: Rika Mizorogi

 1. Toho International College

Address: 5-15-2 Higashi kasai, Edogawa-ku, Tokyo 134-0084

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3878-9630 /Fax: 3-3878-6913

Hiệu trưởng: Noriaki Kiyonaga

Người liên lạc: Noriaki Kiyonaga

 1. Tokyo JE Language School

Address: 2F, 5-11-13 Kiba, Koto-ku, Tokyo 135-0042

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5602-9771 /Fax: 3-5602-9772

Hiệu trưởng: Harumi Izuoka

Người liên lạc: Yukimasa Honda

 1. Tokyo Masuda Japanese Language School

Address: 4-13-4 Hirai, Edogawa-ku, Tokyo 132-0035

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /Tel: 3-3685-8555 /Fax: 3-3685-1590

Hiệu trưởng: Setsuko Masuda

Người liên lạc: Setsuko Masuda

 1. Tokyo Riverside School

Address: 2-2-5 Hanakawado, Taito-ku, Tokyo 111-0033

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-3847-4871 /Fax: 3-3847-7961

Hiệu trưởng: Mitsuko Suzuki

Người liên lạc: Mitsuko Suzuki

 1. Tokyo Sanritsu Academy

Address: 1-3-14 Kamitakaido, Suginami-ku, Tokyo 168-0074

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-3304-4560/Fax: 3-3304-4561

Hiệu trưởng: Masanori Naoe

Người liên lạc: Mikio Koyama

 1. TOPA21st Century Language School

Address: 1-21-3 Kouenji-Kita Suginami-ku, Tokyo 166-0002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-5380-5011/Fax: 3-5380-5013

Hiệu trưởng: Josaku Mizuta

Người liên lạc: TRAN THI NEN

 1. International School of Business

Address: 3-8-1 Sugamo, Toshima-ku, Tokyo Zip code :170-0002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-3949-7811/Fax: 3-3949-7929

Hiệu trưởng: Kenichi Touyama

Người liên lạc: YUKIO KATO

 1. Tokyo Denki University

Address: 5 Senjyu-Asahi-cho Adachi-ku, Tokyo 120-8551

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-5284-5208/Fax: 3-5284-5240

Hiệu trưởng: Yoshio Yamamura

Người liên lạc: Osamu Suzuki

 1. Japan Tokyo International School

Address: Hoshino Bldg. 1F 8-11-10 Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0023

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-3363-2171/Fax: 3-3363-2175

Hiệu trưởng: Tetsuji Maeda

Người liên lạc: Noboru Shimizu

 1. ISI Language School

Address: 2-14-19 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-5155-6886/Fax: 3-5155-6887

Hiệu trưởng: Shojiro Ogino

Người liên lạc: Mutsumi Takayama

 1. New Japan Academy

Address: 1-3-2 Musashinodai, Fussa-shi, Tokyo 197-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 42-553-6420/Fax: 42-530-2455

Hiệu trưởng: Touhei Myou

Người liên lạc: Bi Yu

 1. Yu Language Academy

Address: 2-16-25 okubo shinjuku-ku, Tokyo 169-0072

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-3209-0160/Fax: 3-3209-0170

Hiệu trưởng: Yasunori Shirota

Người liên lạc: Takayoshi Inoue

 1. The Kohwa Institute of Japanese Language

Address: 3-45-28 Sanno, Ota-ku,Tokyo, 143-0023

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 81-3-6429-2501/Fax: 81-3-6429-2502

Hiệu trưởng: Kiyotaka Mizukoshi

Người liên lạc: Mizukoshi Masayuki

 1. Yokohama International Education Academy

Address: 43 Miyazaki-cho, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-0031

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 45-250-3656/Fax: 45-250-3657

Hiệu trưởng: Masahito Izumi

Người liên lạc: Tomoko Fujimoto

 1. Yoneyama Fashion Business College

Address: 15-2 Minami-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210-0015

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 44-233-0025/Fax: 44-233-2040

Hiệu trưởng: Minoru Yoneyama

Người liên lạc: Minoru Yoneyama

 1. Kanrin Japanese School

Address: 5-3 Enokigaoka, Aoba-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 227-0063

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 45-983-2228/Fax: 45-983-5373

Hiệu trưởng: Hiroshi Nagaoka

Người liên lạc: Hiroshi Nagaoka

 1. Yokohama Design College

Address: 1-33-6 Chuo, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-0051

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 45-323-0300/Fax: 45-323-0302

Hiệu trưởng: Shunichi Ikeda

Người liên lạc: Nobuo Shimura

 1. Logos International Institute

Address: St.Ruricol 2F 356 Nakamaruko, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-0012

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 44-433-3663 /Fax: 44-433-1811

Hiệu trưởng: Hitoshi Sato

Người liên lạc: Yuko Izumi

 1. Nagano International Culture College

Address: 445-2 Toyoda, Suwa-shi, Nagano 392-0016

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 266-53-8155 /Fax: 266-53-8156

Hiệu trưởng: Toshimasa Ota

Người liên lạc: Toshimasa Ota

 1. Nagano Business and Language College

Address: 3-5-18 Chuo, Ueda-shi, Nagano 386-0012

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 268-23-7220 /Fax: 268-22-4977

Hiệu trưởng: Tadatoshi Asano

Người liên lạc: Mutsumi Takayama

 1. International Futurity Academy

Address: 2chome 16-4, Toyosato, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 533-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 6-6105-7515/ Fax: 6-6105-7516

Hiệu trưởng: KIHEI KANAKO

Người liên lạc: KIHEI KANAKO

 1. ISI Chukyo

Address: 2-62 Chayashinden, Gifu-shi, Gifu 501-6135

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 58-270-0515/ Fax: 58-270-0516

Hiệu trưởng: Masaaki Ogino

Người liên lạc: Mutsumi Takayama

 1. ARC Academy Osaka

Address: 1-2-25 Nippombashi-nishi, Naniwa-ku, Osaka 556-0004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 6-6635-1735/ Fax: 6-6635-1736

Hiệu trưởng: Tagayasu Miya

Người liên lạc: Tagayasu Miya

 1. Shin-Ai Institute of Languages

Address: 1-2-26 Shoji-higashi, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka 544-0003

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 6-6756-7811/ Fax: 6-6756-7815

Hiệu trưởng: Shinji Misima

Người liên lạc: Kazuhiro Tomii

 1. ECC Kokusai College of Foreign Languages

Address: 1-5-11 Nakazaki-Nishi Kita-ku,Osaka-shi, Osaka 530-0015

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 6-6372-1444/ Fax: 6-6372-1544

Hiệu trưởng: Eiji Sakemoto

Người liên lạc: Yukiko Oda

 1. Wakayama College of Foreign Studies

Address: 21 Suruga machi, Wakayama-shi, Wakayama 640-8034

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 73-432-8699/ Fax: 73-431-2720

Hiệu trưởng: Junichi Sakamoto

Người liên lạc: Futoshi Sakamoto

 1. Asian International Center

Address: 1-9-8 Kukuchi, Amagasaki-shi, Hyogo 661-0977

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 6-6499-8334/ Fax: 6-6499-7170

Hiệu trưởng: Hiroo Kondo

Người liên lạc: MEI HONG

 1. Kobe Sumiyoshi International Japanese Language School

Address: 2-21-8 Sumiyoshi miyamachi, Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo 658-0053

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 78-822-6620/ Fax: 78-822-6621

Hiệu trưởng: Yoshiko Wakabayashi

Người liên lạc: Yoshinori Wakabayashi

 1. Cross Cultural Communication Center Annexed Japanese School

Address: 4-13-8 Nagata, Ginowan-shi, Okinawa 901-2212

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 98-893-6187/ Fax: 98-893-8553

Hiệu trưởng: Emiko Uezu

Người liên lạc: Masatomi Tokuji

 1. Japan Institute of Culture & Economics by Gores Academy

Address: 2-12-14 Nishi Naha-shi, Okinawa 900-0036

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 98-869-8686/ Fax: 98-865-3230

Hiệu trưởng: Shunichi Nakata

Người liên lạc: Shinzato Manabu

 1. Hiroshima International Business College

Address: 1-2-3 kasumi-cyo Fukuyama city, Hiroshima 720-0812

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 84-922-7667/ Fax: 84-922-7668

Hiệu trưởng: Ai Kaneshiro

Người liên lạc: Hiromi Morimoto

 1. ISI Language College

Address: 1-13-13 Minami Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0022

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-5957-2410/ Fax: 3-5957-2420

Hiệu trưởng: Jiyeon Kim

Người liên lạc: Mutsumi Takayama

 1. Elite Japanese Language School

Address: 1-8-10 Shinjyuku-ku hyakunincho, Tokyo 169-0073

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-3232-0550/ Fax: 3-6380-3553

Hiệu trưởng: Zhang Hai Ying

Người liên lạc: Kuriyama Sashiko

 1. Shin-Osaka Foreign Language Institute

Address: 4-11-6 Higashi-Nakajima Higashi-Yodogawaku, Osaka 533-0033

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 6-6323-0155/ Fax: 6-6323-9509

Hiệu trưởng: Shugo Nakatake

Người liên lạc: Shigeru Matsumoto

 1. Sendai International School Of Japanese

Address: 1-3-1kakyoin Aoba-ku Sendai, Miyagi 980-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 22-224-6509/ Fax: 22-224-6517

Hiệu trưởng: Mochimaru Kanichiro

Người liên lạc: Toshifumi Imae

 1. SAMU Language School

Address: 2-1-6 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-3205-2020/ Fax: 3-32052022

Hiệu trưởng: Shuichi Suzuki

Người liên lạc: Kayoko Akatsuka

 1. NIPPON Language academy

Address: 2-5-10 Ohte-machi Maebashi-shi, Gunma 371-0026

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 27-243-2222/ Fax: 27-243-2031

Hiệu trưởng: Masumi Shimizu

Người liên lạc: Matsuoka Natsumi

 1. Gakko Hojin Mitsui Gakuen Musashi-Urawa Japanese Language Institute

Address: 4-14-7 Shikatebukuro, Minami-ku Saitama-city, Saitama 336-0031

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./Tel: 48-845-7021/Fax: 48-845-7140

Hiệu trưởng: Tamada Hideko

Người liên lạc: Ishige Kumiko

 1. Toyo International Culture Academy

Address: 1-4-18 Miyamachi, Aoba-woard, Sendai, Miyagi 980-0004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 22-398-6818/ Fax: 22-398-6828

Hiệu trưởng: Kei Hikichi

Người liên lạc: Ryoichi Yamanaka

 1. JAPANESE LANGUAGE SCHOOL affiliated with TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY

Address: 4-23-23 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /Tel: 3-3371-6121 /Fax: 3-3371-6125

Hiệu trưởng: Kurata Nobuyasu

Người liên lạc: Koji Saito

 1. EDUCATION FOUNDATION CODO International College

Address: 577 Tashiro-hoka-Machi, Tosu-Shi, Saga 841-0016

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /Tel: 942-81-5075/Fax: 942-84-6470

Hiệu trưởng: YAMAMOTO Yoshiko

Người liên lạc: SATO Natsuko

 1. iSEIFU Japanese Language School

Address: 1-6-3, Maruyama-dori, Abeno-ku, oska 545-0042

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6657-2369 /Fax: 6-6657-2386

Hiệu trưởng: HIRAOKA Tatsuto

Người liên lạc: HIRATA Kyoko

 1. INTERNATIONAL ACADEMY LANGUAGE SCHOOL

Address: 1-5-3 Tsutsujigaoka, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi 983-0852

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /Tel: 22-298-7031/Fax: 22-298-7030

Hiệu trưởng: Kim Nam-Sik

Người liên lạc: Yuka Abe

 1. International Conversation Academy

Address: Ikebukuro West Bldg 2F,3-31-8 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0021

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /Tel: 3-3984-2476 /Fax: 3-3986-0088

Hiệu trưởng: KAMATA TADAKO

Người liên lạc: WATABE KENSAKU

    65. SHINWA FOREIGN LANGUAGE ACADEMY

Address: 2-14-30 Takadanobaba , Shinjyuku-ku, Tokyo 169-0075

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /Tel: 3-6233-8175 /Fax: 3-6233-8176

Hiệu trưởng: JEON KYUNG SEOK

Người liên lạc: Makoto Ojima

 1. Dynamic Business College

Address: 2-51-8 Nishinippori Arakawa-Ku, Tokyo 116-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /Tel: 3-3802-8810/Fax: 3-3802-8817

Hiệu trưởng: Onodera Shinji

Người liên lạc: Genda Shuichi

 1. TOKYO HIRATA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Address: 906-2 Fussa, Fussa-shi, Tokyo 197-0011

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /Tel: 42-552-6957 /Fax: 42-551-3115

Hiệu trưởng: HIRATA YUKIO

Người liên lạc: Tomizou Tsutiya

 1. OLJ Language Academy

Address: 2-18-18 Nishiwaseda Shinjyuku-ku, TCK Bldg.5F, Tokyo 169-0051

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /Tel: 3-6228-0696/Fax: 3-6233-8791

Hiệu trưởng: KOJI JYOBO

Người liên lạc: Sakiko Irie

 1. CHUO COMPUTER AND COMMUNICATION COLLEGE

Address: 2-33-10 Tohoku Niizashi, Saitama 352-0001

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /Tel: 48-474-6651/Fax: 48-475-1814

Hiệu trưởng: Hiroshi Okamoto

Người liên lạc: Koji Toyohara

 1. UJS Language Institute

Address: 3-3-29 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /Tel: 3-5545-6941 /Fax: 3-5545-6942

Hiệu trưởng: Onuma Toshihira

Người liên lạc: Asahi Erika

 1. TEC INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE

Address: 1-41-15 Matsuyama, Kiyose-shi, Tokyo 204-0022

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /Tel: 42-494-7070 /Fax: 42-494-7373

Hiệu trưởng: Asatsuma Issei

Người liên lạc: Masayo Asatsuma

 1. Nitto international school

Address: 432-1 , Aiharamachi , Machida City , Tokyo, Tokyo 194-0211

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /Tel: 42-866-9108 /Fax: 42-772-6446

Hiệu trưởng: Yamada Yoshiaki

Người liên lạc: Iiyama Yui

 1. KYOSHIN LANGUAGE ACADEMY, Shinjuku

Address: TCK BLDG.3F 2-18-18 Nishi Waseda ,Shinjuku-ku, Tokyo 169-0051

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /Tel: 3-6205-6651 /Fax: 3-6205-6652

Hiệu trưởng: FUKUZAWA KAZUHIKO

Người liên lạc:  TRANG CONG DOAN

 1. Asahi International School

Address: 2-23, 2-Chome, Akehara, Kashiwa-City, Chiba Pref., 2770843, Japan, chiba 277-0843

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /Tel: 4-7146-1145 /Fax: 4-7144-4065

Hiệu trưởng: Takeshi Ohmori

Người liên lạc: TAKASHIMA THANH

 1. UNITAS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Address: 1-20-22 TAKARA KOFU-SHI, Yamanashi 400-0034

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /Tel: 55-233-3835 /Fax: 55-233-3828

Hiệu trưởng: OKINAGA ETSUKO

Người liên lạc: NGUYEN DINH HOANG

 1. OJI INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE

Address: 3-14-14CHUO, WARABI-SHI, saitama 335-0004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /Tel: 48-229-0618 / Fax: 48-229-0619

Hiệu trưởng: RYU SHISHIN

Người liên lạc: KAHARA RYUYA

 1. SYUTOKU JAPANESE EDUCATION ACADEMY

Address: 1-27-16 TabataShinmachi, Kita-ward, Tokyo 114-0012

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /Tel: 3-3810-2010/ Fax: 3-3810-2026

Hiệu trưởng: ERI CHIBA

Người liên lạc: SEIKA SUZUKI

 1. Nagoya International Foreign Language School

Address: 30-18 Tatsumi-cyo Minato-Ku Nagoya city, Aichi 455-0003

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 52-355-9981/ Fax: 52-355-9982

Hiệu trưởng: Miyazato Yuka

Người liên lạc: Sawada Shogo

 1. Tokyo International Exchange College

Address: 2-3-7 Sennin-cho, Hachioji-shi, Tokyo 193-0835

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 42-669-4250/ Fax: 42-669-4251

Hiệu trưởng: Seiko Hayama

Người liên lạc: Narumi Yabe

 1. ASUKA GAKUIN LANGUAGE INSTITUTE

Address: 1-36 Hinode-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 231-0066

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 45-231-2811 / Fax: 45-231-2827

Hiệu trưởng: Park Mina

Người liên lạc: Park Mina

 1. Sun-A International Academy

Address: 1-33-9 Shinkoiwa Katushika-ku Tokyo, Tokyo 124-0024

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-3651-0801 / Fax: 3-3651-0892

Hiệu trưởng: Kuniko Oe

Người liên lạc: Ikiru Oe

 1. JAPANESE LANGUAGE SCHOOL OF THE TOKYO FOREIGN LANGUAGE ACADEMY

Address: 3-19-21, UKIMA, KITA-KU, Tokyo 115-0051

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-3966-8910 / Fax: 3-3966-1836

Hiệu trưởng: SAZAWA TOSHIHIDE

Người liên lạc: Megumi Ariyoshi

 1. OSAKA BUNKA KOKUSAI GAKKO

Address: 2-11-12 Doshin, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan, Osaka 530-0035

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 6-6882-1435 / Fax: 6-6882-1439

Hiệu trưởng: Toshihiko Oka

Người liên lạc: Takeshi Oka

 1. JIN TOKYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Address: 1-27-12,TABATA SHINMACHI, KITA-KU, Tokyo 114-0012

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-5692-1900 / Fax: 3-5692-1901

Hiệu trưởng: KIM HYUK DONG

Người liên lạc: JUN SUNGHO

 1. EHLE INSTITUTE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Address: 3-13-1 NAMBA-NAKA, NANIWA-KU, OSAKA-shi, Osaka 556-0011

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 6-6647-0078/ Fax: 6-6647-6921

Hiệu trưởng: HASEGAWA KEIICHI

Người liên lạc: HAMADA KUMIKO

 1. 3H Japanese Language School

Address: 2-12-16 Shinchiba , Chuoku ,Chiba-city, Chiba 260-0031

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 43-247-9638/ Fax: 43-247-2008

Hiệu trưởng: KIM SOOHO

Người liên lạc: LEE SANG HOON

 1. Human Academy japanese Language School Osaka campus

Address: Hieisouken Bldg , 2-5-9 KitakyuHoujimachi Chuo-ku Osaka-city, Osaka 541-0057

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 6-4704-8031/ Fax: 6-6252-5722

Hiệu trưởng: Miyamura nobukazu

Người liên lạc: Kaori Nishida

 1. KURUME SEMINAR, JAPANESE LANGUAGE COURSE

Address: 2-55, Tenjin-machi, Kurume-shi, Fukuoka, Fukuoka 830-0033

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 942-36-6660/ Fax: 942-35-1065

Hiệu trưởng: IMAI Masao

Người liên lạc: TOKUYASU Sadako

 1. JOTO JAPANESE SCHOOl

Address: 3-4-7 ohanajyaya ,katsushika-ku, Tokyo 124-0003

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-3604-1150/ Fax: 3-3604-1170

Hiệu trưởng: Matsubara Akiko

Người liên lạc: KEIKAKU KANAI

 1. Japan International Language Academy HAKODATE Campus

Address: 1-12-24, Yunokawa, Hakodate, Hokkaido 042-0932

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 138-88-1192/ Fax: 138-88-1192

Hiệu trưởng: TSUYOSHI TANAKA

Người liên lạc: Keisuke Okamoto

 1. Japan International Language Academy FUKUOKA Campus

Address: 3-20-3 Shimizu Minami-ku Fukuoka city, Fukuoka 815-0031

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 92-686-9241/ Fax: 92-686-9243

Hiệu trưởng: TSUYOSHI TANAKA

Người liên lạc: Keisuke Okamoto

 1. HITACHI LANGUAGE SCHOOL

Address: 1818-4 MOTOYOSIDA-CHO, MITO-SHI, Ibaraki 310-0836

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 29-304-1077/ Fax: 29-304-1078

Hiệu trưởng: TAMAGAWA TOSHIKO

Người liên lạc: Kato Rintaro

 1. Saitama International School

Address: 2-101 Sakuragicho, Kumagayashi, Saitama, Saitama 360-0036

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 48-526-4155/ Fax: 48-526-4157

Hiệu trưởng: Osamu Sato

Người liên lạc: Tomoko Tsunoda

 1. Asian Academy

Address: 3-1-14 Irie-Dori, Hyogo-ku, Kobe, Hyogo 652-0894

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 78-766-8039/ Fax: 78-766-8009

Hiệu trưởng: NORIYUKI KAWAGUCHI

Người liên lạc: NORIYUKI KAWAGUCHI

 1. TOKYO INTERNATIONAL JAPANESE SCHOOL

Address: 2-13-6 SHINJUKU, SHINJUKU-KU, Tokyo 160-0022

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-3350-9761/ Fax: 3-3350-9791

Hiệu trưởng: KIYOHITO YOKOKOJI

Người liên lạc: SHINGO KAMEI

 1. THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE

Address1: 3-36-4, Nihonbashi-hamacho, Chuo-ku , Tokyo 103-0007

Address2: Kobori bldg.2F 3-31-4 Hamacyo Nihonbashi Cyuo-ku ,Tokyo zip code :103-0007

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-5642-6125/ Fax: 3-5642-6126

Hiệu trưởng: YOSHIKO OKAHANA

Người liên lạc: KAZUHIKO OKAHANA

 1. Japan Engineering College

Address: 383-22, Kaneda, Himeji-city, Hyogo, 672-8001

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./Tel: 79-246-5888/Fax: 79-246-5889

Hiệu trưởng: Nakano Kazuya

Người liên lạc: Yamane Yuzuru

 1. Aoba Foreign language school

Address: 2-16-25 Hachiman Aoba-ku Sendai-shi, Miyagi 980-0871

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 22-234-6883/ Fax: 22-234-6883

Hiệu trưởng: Onuma Masaaki

Người liên lạc: Onuma Masaaki

 1. School Corporation HKG Nagasaki Medical Child College

Address: 2-3 Daikoku-machi, NAGASAKI -city, Nagasaki 850-0057

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 95-820-5569/ Fax: 95-820-4556

Hiệu trưởng: Tsutomu Nakao

Người liên lạc: YOUICHIROU NAKAO

 1. Aiwa Language Institute

Address: 1-15-37 Maidashi, Higashi-ku, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture, Fukuoka 812-0054

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 92-632-6748/ Fax: 92-632-8540

Hiệu trưởng: KOJI ABE

Người liên lạc: SHIGETADA SAKAMOTO

 1. Fukushima Japanese School

Address: 9-28, Chugencho, Fukushima city, Fukushima 960-8105

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 24-523-1818/ Fax: 24-523-1821

Hiệu trưởng: Hiroshi Koseki

Người liên lạc: Mikako Koseki

 1. Nissei Japanese Language School

Address: 4-15-26,Tatsumi Kita, Ikunoku, Osaka, Japan, Osaka 544-0004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 6-6747-9797/ Fax: 6-6747-9798

Hiệu trưởng: Go Yoshimori

Người liên lạc: Chung Sung Joon

 1. Sendagaya Japanese Institute

Address: 1-1-6 Shimoochiai Shinjuku-ku, Tokyo 161-0033

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-5337-7001/ Fax: 3-5332-6696

Hiệu trưởng: Yoshioka Masaki

Người liên lạc: Ngo Quang Thanh

 1. Tokyo International Asahi Institute

Address: 3-12-11 Higashi Ueno, Taitou-ku, Tokyo, Tokyo 110-0015

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-6806-0428/ Fax: 3-6806-0429

Hiệu trưởng: Marimori Kazuo

Người liên lạc: Ishikawa Hiroaki

 1. Kansai Kokusai Gakuin

Address: 1-11-9, Daido, Tennouji-ku,Osaka-city, Osaka 543-0052

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 6-6773-0186/ Fax: 6-6773-0188

Hiệu trưởng: Tanaka Masanobu

Người liên lạc: Tanaka Masanobu

 1. Kyushu Foreign Language Academy

Address: 2-1 Nakagofukumachi, Hakata-Ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0035

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 92-273-1511/ Fax: 92-273-1522

Hiệu trưởng: Makoshi Yukio

Người liên lạc: Masato Haseba

 1. One purpose international academy

Address: 3-6-18 Daito-cho, Miyakojima, Osaka City, Osaka, Osaka 534-0002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 6-6921-0055/ Fax: 6-6921-4747

Hiệu trưởng: Tanaka Isao

Người liên lạc: Tanaka Misako

 1. WASEDA BUNKAKAN JAPANESE LANGUAGE COURSE

Address: 2-18-9 YANAGIBASHI, TAITO-KU, TOKYO, Tokyo 111-0052

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-3863-4111/ Fax: 3-3863-4112

Hiệu trưởng: KAZUE TAKEZOE

Người liên lạc: IZUMI Demachi

 1. Shinshirakawa International Education Academy

Address: 14-1 Donan Nishi, Nishigo, Nishishirakawa, Fukushima 961-8055

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 248-21-8825/ Fax: 248-21-8826

Hiệu trưởng: Sato Atsushio

Người liên lạc: Yayoi Suzuki

 1. SUBARU LANGUAGE SCHOOL, MOTOSU

Address: 1963 KAMIMAKUWA,MOTOSU-SHI Gifu 501-0461

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 58-260-9001/ Fax: 58-260-9003

Hiệu trưởng: TAKESHI HOSONO

Người liên lạc: Hidenori Hayashi

 1. TOUA International Language School

Address: 1F PrimeArc BLDG, 2-5 Ashiyama-cho ,,Sakado-City, Saitama 350-0273

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 49-298-5822/ Fax: 49-298-5828

Hiệu trưởng: SAEKO SATO

Người liên lạc: Kaikai Wang

 1. YAMANO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Address: 3-10-6 Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-5772-5112/ Fax: 3-5772-512

Hiệu trưởng: JANE AIKO YAMANO

Người liên lạc: CHEN ZHONGHUAN

 1. ONLY ONE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Address: SMI BLD#2, Minato-cho 2-1-6, Funabashi-shi, Chiba-ken, Chiba 273-0011

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 47-495-3311/ Fax: 47-495-3312

Hiệu trưởng: IWAI JIRO

Người liên lạc: Matsushima Ryuji

 1. TOEI Institute of Japanese Language

Address: 6-18-1, Minami-Nagasaki, Toshima-ku, Tokyo 171-0052

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-3954-1146/ Fax: 3-3954-1683

Hiệu trưởng: Ryutaro Shimada

Người liên lạc: Osamu Uchida

 1. Tokyo Woman's Christian University

Address: 2-6-1 Zempukuji, Suginami-ku, Tokyo 167-8585

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-5382-6854/ Fax: 3-5382-6474

Hiệu trưởng: KAZUHIRO MORI

Người liên lạc: YAYOI KITAMURA

 1. Kobe International Japanese Language Academy

Address: 3-7,Hamasakidori,,Hyogo-ku,Kobe-shi, Hyogo 652-0807

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 78-945-7555/ Fax: 78-945-7556

Hiệu trưởng: Yuri Hada

Người liên lạc: lin wenRu

 1. Kobe Foreign Language Education Academy

Address: 6-1, 5CHOUME, 6BANCHO, NAGATAKU, KOBECITY, Hyogo 653-0002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 78-381-6472/ Fax: 78-381-6473

Hiệu trưởng: Go ChuKa

Người liên lạc: Go ChuKa

 1. TOKYO INSTITUTE OF LANGUAGE, JAPANESE LANGUAGE CENTER

Address: 3-26-16, Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, Tokyo 171-0014

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-3986-4447/ Fax: 3-3986-9916

Hiệu trưởng: HONG ZHAO YANG

Người liên lạc: TRAN THI THU PHUC

 1. Shinjuku International Exchange School

Address: 1-22-25 Hyakunincho, Shinjuku, Tokyo 169-0073

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-5348-6591/ Fax: 3-5348-6592

Hiệu trưởng: Akida Ikeda

Người liên lạc: Tatsuo Inui

 1. Fukuoka International Academy

Address: 4-4-3 Katakasu, Hakataku,Fukuoka, Fukuoka 812-0043

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./Tel: 92-441-1032/Fax: 92-441-1028

Hiệu trưởng: Hrofumi Taniguchi

Người liên lạc: Hisashi Iwamoto

 1. CLOVER LANGUAGE INSTITUTE

Address: 4F SHINMACHI BUILDING,1-2-13,SHINMACHI,NISHI-KU,Osaka, Osaka 550-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 6-6533-3072/ Fax: 6-6533-3163

Hiệu trưởng: Ayako Kitamura

Người liên lạc: Masanori Miyahara

 1. Kurume Institute of International Relations

Address: 516-1 Higashi-machi, Kurume-shi, Fukuoka 830-0032

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 942-33-5337/ Fax: 942-33-3289

Hiệu trưởng: Katsuhiko Koga

Người liên lạc: Kawasaki Kiyomi

 1. KYOTO INTERNATIONAL ACADEMY

Address: 627-1, Kitamachi, 2-Chome, Kamigyo-ku,Kyoto, Kyoto 602-8392

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 75-466-4881/ Fax: 75-466-4929

Hiệu trưởng: Nakamura Tokunori

Người liên lạc: Nakamura Tokunori

 1. Tokyo Japan Liberal Arts College

Address: 13-10 Minamihoncho Funabashi-shi, Chiba 273-0004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 47-495-0888/ Fax: 47-495-5989

Hiệu trưởng: Komatsuzaki Yukitaka

Người liên lạc: ISHIKAWA,Tsuneo

 1. Fukuoka Japanese Language School

Address:2-13-5,shimizu,minamiku,fukuoka-city, Fukuoka 815-0031

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 92-710-1212/ Fax: 92-710-1211

Hiệu trưởng: Nagata Hiroki

Người liên lạc: HONG THI THU HANG

 1. Arist Foreign language School

Address: 3-5-24,Mikawaguchi-cho,HYOGO-ku,KOBE,Hyogo 652-0815

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 78-578-8882/ Fax: 78-578-8883

Hiệu trưởng: NISHIZAKI ETUKO

Người liên lạc: HARAD EISUKE

 1. UTSUNOMIYA NIKKEN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Address: 4-3-13 Yanaze Utsunomiya-shi,Tochigi 321-0934

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 28-639-0510/ Fax: 28-639-0511

Hiệu trưởng: Noboru Itou

Người liên lạc: Masuyuki Takano

 1. Okayama Institute of Languages

Address: 2-10 Funabashi-Cho, Kita-ku, Okayama 700-0841

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 86-231-5211/ Fax: 86-225-4020

Hiệu trưởng: Hiroko Katayama

Người liên lạc: Mayumi Okuda

 1. First Study Japanese Language School Osaka

Address: 1-21-8, Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka 540-0004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 6-6191-7455/ Fax: 6-6191-7401

Hiệu trưởng: Masahiro Matsuoka

Người liên lạc: Aisa Hirayama

 1. BASIC Japanese Language Institute

Address: 5-2-3, Sangenya-higashi, Taisho-ku,Osaka-shi 551-0002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 6-6551-2565/ Fax: 6-6551-5037

Hiệu trưởng: Yuka Kusumoto

Người liên lạc: Yuka Kusumoto

 1. Toyama International Academy

Address: Oda-BLD ,2-5-13 Shinbazono-cho, Toyama-city, Toyama 930-0097

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 76-441-9360/ Fax: 076-441-9362

Hiệu trưởng: Takanobu Okumura

Người liên lạc: Kenji Kasuya

 1. Asia Japanese Academy

Address: 4-2-29, Nagazumi, Minami-ku, Fukuoka-city 811-1362

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 92-557-8667/ Fax: 92-557-8678

Hiệu trưởng: Katsumi Tsukamoto

Người liên lạc: ADHIKARI DHARMA GAJ

 1. WASEDA LANGUAGE SCHOOL

Address: Waseda Tsurumakicho543, Shinjuku, Tokyo 162-0041

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-5227-5197/ Fax: 3-5227-5198

Hiệu trưởng: Lin Li Fang

Người liên lạc: Takami Hiromi

 1. Tokyo Johoku Japanese Language School

Address: 5-6-18 Takenotsuka, Adachi-ku, Tokyo 121-0813

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-5242-8501/ Fax: 3-5242-8502

Hiệu trưởng: Mitsuhiko Shinokuma

Người liên lạc: JEON KYUNG-SEOK

 1. Fukuoka Kokudo-Kensetsu Technical College

Address: 2-7-8 Sanchiku Hakata-ku Fukuoka City, Fukuoka 812-0887

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 92-501-3261/ Fax: 92-502-0210

Hiệu trưởng: Shimada Kichitaka

Người liên lạc: Mizukami Miki

 1. Aichi International Academy

Address: 1-30-29 Shinsakae Naka-ku Nagoya-shi, Aichi 460-0007

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 5-2262-3336/ Fax: 5-2262-3369

Hiệu trưởng: Masanori So

Người liên lạc: Daisuke So

 1. Shurin College of Foreign Languages

Address: KOTOKU, OJIMA 3-4-7, Tokyo 136-0072

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-3638-7511/ Fax: 3-3638-7515

Hiệu trưởng: Shin Gyeong Ho

Người liên lạc: CHU THUC KIEM

 1. TOKYO HOPE JAPANESE LANGUAGE INTERNATIONAL SCHOOL

Address: 3-12-11, Sakae-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183-0051

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 42-366-6268/ Fax: 42-366-6267

Hiệu trưởng: SHO Hogun

Người liên lạc: WATANABE Kazuhiko

 1. TOKYO INSTITUTE OF JAPANESE

Address: 1-17-10 SHINKOIWA, KATSUSHIKA-KU, Tokyo 124-0024

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-5607-4100/ Fax: 3-5607-4102

Hiệu trưởng: SHUNICHI TOKURA

Người liên lạc: DO BICH DIEP

 1. INTERNATIONAL ACADEMY JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE

Address: 3-28-1, Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0014

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-5953-3400/ Fax: 3-5953-3440

Hiệu trưởng: MASATO KIDO

Người liên lạc: MASATO KIDO

 1. TOKYO OJI LANGUAGE INSTITUTE

Address: 1-6-10,Iriya,Taito-ku, Tokyo

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-5808-9388/ Fax: 3-5808-9400

Hiệu trưởng: Ryu Shi Shin

Người liên lạc: Gao Hongme

 1. Hamamatsu Japan Language College

Address: 3-10-31 Cyuou Naka-ku, Hamamatsu City, Shizuoka 430-0929 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 53-450-6590/ Fax: 053-450-6591

Hiệu trưởng: SHINPEI HASHIMOTO

Người liên lạc: Masaaki Oishi

 1. OSAKA MINAMI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Address: 5-2-38 Kire Hirano-ku,Osaka 547-0027

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 6-4306-4000/ Fax: 6-4306-4000

Hiệu trưởng: MASAYUKI HASHINO

Người liên lạc: Nobuo Hashino

 1. GAG JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE

Address: 2-11-2 Sanno Hakata-ku Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0015

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 92-260-9692/ Fax: 92-260-9693

Hiệu trưởng: Yumi Yamashita

Người liên lạc: Nobuo Hashino

 1. Osaka Japanese Language School

Address: 2-315 Higashi Asakayama-cho, Kita-ku, Sakai city,Osaka - 591-8008

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 72-251-2139/ Fax: 72-251-9084

Hiệu trưởng: Terushige Hosomoto

Người liên lạc: Terushige Hosomoto

 1. YIEA TOKYO ACADEMY

Address: 2-20-5、Asakusabashi,Taito-ku, Tokyo 111-0053

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-5823-4596/ Fax: 3-5823-4597

Hiệu trưởng: IZUMI MASAHITO

Người liên lạc: MUTO YOZO

 1. Hokkaido Japanese Language Academy Sapporo Main Campus

Address: 25-1-5, Kita, 6-jyo, Nishi, Chuo-ku, Sapporo 060-0006 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 11-633-1616/ Fax: 11-6331818

Hiệu trưởng: Sanshiro Iwasaki

Người liên lạc: Hitomi Nakamura 

 1. OSAFUNE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 

Address: 3-10, Banzan-Town, Kita-Ward, Okayama City, Okayama 700-0818 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 86-236-0881/ Fax: 86-236-0882 

Hiệu trưởng: ICHIRO FUNAOKA 

Người liên lạc: HIDEYUKI FUNAOKA 

 1. International Academy 

Address: Hinode BLG 6F, Nishi 4-13 , Minami-1 Chuo-ku ,Sapporo Hokkaido 060-0061 

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 11-281- 5188/ Fax: 11-22-4560 

Hiệu trưởng: Masayuki Tsuiki 

Người liên lạc: Chiami Nishisaka

 1. Kyoto Japanese Language Training Center,Kyoto Computer Gakuin Kamogawa Campus 

Address: 11, Shimoyanagi-cho,Tanaka,Sakyo-ku 606-8204 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 75-751-1121/ Fax: 75-751-8839 

Hiệu trưởng: Fujii Yumi 

Người liên lạc: Kenya Kishida 

 1. Kobe International Language School 

Address: 6-20 Tateishi-cho,Nishinomiya City 662-0943 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 798-78-2458/ Fax: 798-78-2459 

Hiệu trưởng: Kinoshita Kazumasa

Người liên lạc: Yamamoto Satomi

 1. Osaka International Language Institution

Address: Osaka-shi, konohana-ku, nishikujyo 1-29-2, Osaka 554-0012

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 6-6463-3956/ Fax: 6-6463-3958

Hiệu trưởng: Hashimoto Haruka

Người liên lạc: Pham Thi Tu

153.Tochigi International Education Institute

Address: 1-2-3, Nishi, Utsunomiya-shi,Tochigi 320-0861

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 28-678-4736/ Fax: 28-678-4743

Hiệu trưởng: Sho Tanaka

Người liên lạc: Akiyo Suzuki

Destination of delivery: JELLYFISH CO., LTD, 2-24-4 Nishi-Gotanda , Shinagawa , Tokyo, Zip :141-0031

 1. WESTCOAST LANGUAGE SCHOOL

Address: 35-13Higashimine-machi, Ota-ku, Tokyo, 145-0074

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-3759-5831/ Fax: 3-3759-5834

Hiệu trưởng: Hiroko Saito

Người liên lạc: Lianshu Cui

 1. IKUSHU International Language Academy

Address: 1-20-24Hyakunin-Cho Shinjuku-Ku, Tokyo, 169-0073

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-5937-6837/ Fax: 3-5937-6838

Hiệu trưởng: KU CHUL MO

Người liên lạc: ARAI RYOKO

 1. MATE JAPANESE INSTITUTE

Address: MABASHI 2857,MATSUDO CITY,CHIBA, 271-0051

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 47-312-1150/ Fax: 47-312-1160

Hiệu trưởng: Kamimura Yuuichirou

Người liên lạc: Ogawa Satoshi

 1. TOKYO NAKANO LANGUAGE SCHOOL

Address: 27-3 Yayoicho 1 Chome Nakano-ku, Tokyo, 164-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-5304-5250/ Fax: 3-5304-5251

Hiệu trưởng: YOSHIDA KOTA

Người liên lạc: HAYASHI KAICHI

 1. KOBEINTERNATIONAL JAPANESE LANGUAGE ACADEMY,SOUTH

Address: 33-5 NISHIDEMACHI,HYOGO-KU,KOBE-SHI, Hyogo, 652-0822

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 78-682-0155/ Fax: 78-682-0255

Hiệu trưởng: HADA YURI

Người liên lạc: LIN WENRU

 1. TOKYO UENO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Address: 3th Orient bldg. 5F ,5-11-2Ueno Taito-ku , Tokyo, 110-0005

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-5817-4091/ Fax: 3-5817-4092

Hiệu trưởng: SHIRO SAIGUSA

Người liên lạc: NAOMI GOTO

 1. TOKYO COSMO GAKUEN

Address: 4-9-2,TAKADANOBABA,SINJUKU, Tokyo 169-0075

Email: hlysky1314@gmail.com/ Tel: 3-3371-2195/ Fax: 3-3368-1479

Hiệu trưởng: MATSUZUMI TETSUYA

Người liên lạc: KOU REIYOU

 1. YIC Kyoto Japanese Academy

Address: 27 NISHIABURANOKOJI-CHO SHIMOGYO-KU, Kyoto 600-8236

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 75-371-9007/ Fax: 75-343-3821

Hiệu trưởng: Ikuto SUGIYAMA

Người liên lạc: Ikuto Sugiyama

 1. Tokyo Foreign Language Education Academy

Address: 2-1-8, Kitakoiwa, Edogawa-ku, Tokyo - 133-0051

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-6231-3396/ Fax: 3-6231-3356

Hiệu trưởng: Go chuka

Người liên lạc: Ko Tenho

 1. JIN TOKYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL OSAKA

Address: 8-28,Tojo-cho,Tennouji-ku, Osaka 543-0026

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6770-1900 / Fax: 6-6770-1903

Hiệu trưởng: KIM HYUK DONG

Người liên lạc: KANG SEOK CHAN

 1. HIGASHI ASIA NIHONGO GAKKO

Address: 1-1-33 HAKATAEKI HIGASHI, HAKATAKu, FUKUOKA 812-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 92-474-3670/ Fax: 92-474-7355

Hiệu trưởng: KOICHI SHINODA

Người liên lạc: Tou

 1. Heisei College of medical technologies

Address: 6‐10‐15 Nakatsu,Kita-ku, Osaka 531-0071

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6454-1500/ Fax: 6-6454-1550

Hiệu trưởng: Masami Kishino

Người liên lạc: Kumi Kurimoto

 1. Sochi International Academy

Address: 142-1 Yamawaki, Shigo-cho, Himeji, Hyogo 671-0248

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 79-227-7239 / Fax: 79-227-7289

Hiệu trưởng: Hiroyasu Hirayama

Người liên lạc: Hiroyasu Hirayama

 1. Japan International Language Academy KYOTO

Address: 570 Toro-cho, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8401

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 75-284-1192 / Fax: 75-280-6556

Hiệu trưởng: Tsuyoshi Tanaka

Người liên lạc: Keisuke Okamoto

 1. College of Foreign Languages, Tourism and Airline Japanese Language Department

Address: NSG-square 7-935, Furumachi-Dori, Chuo-ku, Niigata-City, Niigata 951-8063

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 25-227-6335/ Fax: 25-227-6336

Hiệu trưởng: Hiromu Ikeda

Người liên lạc: Ando Fumie

 1. Japan Animation & Manga College Japanese Language Department

Address: NSG-square 7-935, Furumachi-Dori, Chuo-ku, Niigata-City, Niigata 951-8063

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 25-227-6335/ Fax: 25-227-6336

Hiệu trưởng: Hiromu Ikeda

Người liên lạc: Ando Fumie

 1. International College of Cooking & Confectionery Japanese Language Department 

Address: 3-560 Furumachi-Dori, Chuo-ku, Niigata-City, Niigata 951-8065

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 25-227-6335/ Fax: 25-227-6336

Hiệu trưởng: Hiromu Ikeda

Người liên lạc: Ando Fumie

 1. Osaka Kokusai Academy

Address: 2-8-5, Haginochaya, Nishinariku, Osaka, Osaka 557-0004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 6-6606-9679 / Fax: 6-6606-9681

Hiệu trưởng: Lee Kyousei

Người liên lạc: Kin Naritoshi

 1. TOCHINOKI Japanese Language School

Address: 1407-3 Kinugawaonsenohawa , Nikko-shi, Tochigi 321-2522

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 288-25-5851 / Fax: 288-25-5877

Hiệu trưởng: YUKUHIRO CHIAKI

Người liên lạc: YUKUHIRO CHIAKI

 1. Tokyo Sakura Academy

Address: 3-1-15 OOSAKIDAI, SAKURA CITY, Chiba 285-0817

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 43-312-1097/ Fax: 43-312-1098

Hiệu trưởng: Yang Shangyong

Người liên lạc: Yang Shangyong

 1. Meric Japanese Language School

Address: Osaka-shi, Naniwa-ku Nippombashi-higashi 1-10-6, Osaka 556-0006

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6646-0330/ Fax: 6-6646-0320

Hiệu trưởng: Masatoshi Habu

Người liên lạc: Pham Thi Mai Hien

 1. Shounan Japanese Language School Hamamatsu Campus

Address: 6095-1,Irino-cho,Nishiku,Hamamatsu, Shizuoka 432-8061

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 53-449-5150/ Fax: 53-449-5155

Hiệu trưởng: Kitakado Hidekazu

Người liên lạc: Ooshiro Fukunori

 1. Shin-A International Language School

Address: 1-1-6 Enokomotomachi, Sakai-ku, Sakai-city, Osaka 590-0027

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 72-232-5166/ Fax: 72-232-5133

Hiệu trưởng: Hano Noriaki

Người liên lạc: Hano Noriaki

 1. KOIDE College

Address: Kinya-cho 1-20, Minami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 732-085

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 82-263-0001/ Fax: 82-263-3110

Hiệu trưởng: Kyouichi Koide

Người liên lạc: Kazuko Tabuchi

 1. AISJ JAPANESE SCHOOL

Address: 7-8 Shiomi-cho Ashiya city, Hyogo 659-0043

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 797-34-5771/ Fax: 797-34-5744

Hiệu trưởng: Toshio Ono

Người liên lạc: Kazunori Ono

 1. Educational Foundation KONAN GAKUEN WASEDA FOREIGN LANGUAGE

Address: 1-23-9,Takadanobaba Shinjuku, Tokyo, 169-0075

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3208-8801/ Fax: 3-3208-8807

Hiệu trưởng: KOYAMA TAKASHI

Người liên lạc: UEYAMA MASUMI

 1. COSMOS ACADEMY OF INTERNATIONAL LANGUAGE

Address: 2-8-4 FUNADO ITABASHI KU, TOKYO, 174-0041

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-6454-5281/ Fax: 3-6454-5298

Hiệu trưởng: SAKURAI THI HA

Người liên lạc: SAKURAI THI HA

 1. Kaisei Academy Japanese Language School

Address: Kaisei Chayamachi Bldg. 4F, 6-18 Chayamachi, Osaka, 530-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6136-3364/ Fax: 6-6136-3125

Hiệu trưởng: Akihiro Ota

Người liên lạc: Yuki Tokiyoshi

 1. SANWA FOREIGN LANGUAGE SCHOOL

Address: 2-3-31,hiranobaba,hirano-ku,Osaka-shi, Osaka, 547-0048

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6705-7017/ Fax: 6-6705-7018

Hiệu trưởng: JIN SHANNAN

Người liên lạc: WEI TAO

 1. ASHIYA INTERNATIONAL SCHOOL OF JAPANESE STUDIES

Address: 1-7-1 TERADACHOU TENNOUJIKU OSAKA CITY, Osaka, 543-0045

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6770-2857/ Fax: 6-4305-1326

Hiệu trưởng: Toshio Ono

Người liên lạc: Tadashi Komatsu

 1. OSAKA FRONTIER JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Address: 1-1-2 Kaisancho,Sakai-ku, Sakaishi, Osaka, 590-0982

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 72-229-3377/ Fax: 72-229-3387

Hiệu trưởng: Shunji Zayasu

Người liên lạc: Akio Kamakari

 1. ABK COLLEGE

Address: 2-12-12 HONKOMAGOMA, BUNKYO-KU, Tokyo, 113-0021

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-6912-0756/ Fax: 3-6912-0757

Hiệu trưởng: YOSHIKAZU TSUKUDA

Người liên lạc: NAO UEDA

 1. TOWA INTERNATIONAL SCHOOL

Address: 13-32,hiyoshi-tyo,hachioji-shi, Tokyo, 193-0836 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 42-634-9716/ Fax: 42-634-9717 

Hiệu trưởng: Tyoroku Sorimachi 

Người liên lạc: Fumie Iijima

 1. AOYAMA HOPE ACADEMY

Address: 3-10-25 Habikino, Habikino-shi, Osaka, 583-0872 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 72-931-3339/ Fax: 72-952-3800 

Hiệu trưởng: Tanaka Yayoi 

Người liên lạc: Abe Takashi

 1. Yokohama International Language Institute

Address: TS Building, 3-7-6 Yoshino-cho, Minami-ku, Yokohama, Kanagawa 232-0014 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 45-334-7989/ Fax: 45-334-7998 

Hiệu trưởng: Risshin Watanabe 

Người liên lạc: Hiroatsu Kutsumizu

 1. Shibuya LALL Japanese Language School

Address: 1-29-9,hatagaya,shibuya-ku, Tokyo, 151-0072 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5465-1116/ Fax: 3-5465-1133 

Hiệu trưởng: hisashi harakawa 

Người liên lạc: LULU CHEN

 1. Daiki Japanese Language School Tokyo

Address: 5-10-10,Shiba,Minato-ku, Tokyo, 108-0014 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-6809-4080/ Fax: 3-6809-4006 

Hiệu trưởng: Kazutoshi Nakamura 

Người liên lạc: Kosasa Tomoe

 1. Kaichi International School of Japanese Kokubunji Center

Address: 3-14-3 Minamicyo,Kokubunji , Tokyo, 185-0021

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 42-312-2551/ Fax: 42-312-2552 

Hiệu trưởng: Koji Nakano 

Người liên lạc: Satoshi Otani

 1. SAZANAMI International Academy

Address: Sazanami Tamatsukuri building 3F, 3-15-24 Nakamichi Higashinari-ku Osaka-shi, Osaka 537-0025 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6977-3528/ Fax: 6-6977-3529 

Hiệu trưởng: Yasuo Hayashi 

Người liên lạc: Hirokazu Yokogi

 1. Yamano College Of Aesthetics

Address: 530 Yarimizu Hachioji, Tokyo, 192-0396 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 42-677-0111/ Fax: 42-677-0234 

Hiệu trưởng: Jane Aiko Yamano 

Người liên lạc: Atsushi Nakamura

 1. JOA Japanese Language school

Address: 210-1 Simotumatei Simotuma, Ibaraki, 304-0068 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 269-45-6611/ Fax: 296-45-6688 

Hiệu trưởng: Shimoda Kazuki 

Người liên lạc: Igawa Kazuko

 1. Kobe Institute of Computing - College of Computing

Address: 1-1-8, Kitanocho, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo, 650-0002 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 78-265-5265/ Fax: 78-291-5866 

Hiệu trưởng: FUKUOKA SOJI 

Người liên lạc: RI KOURAN

 1. Tokyo International Language Academy

Address: 1-31-10,Asakusabashi,Taito-ku,Tokyo, 111-0053 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5809-3323/ Fax: 3-3866-3324 

Hiệu trưởng: Han Myong Hwa 

Người liên lạc: Suzuki Keiichiro

 1. HIGASHI OSAKA MIRAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Address: NAGASECHO 1-9-12, HIGASHI OSAKA 577-0832 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6722-5111/ Fax: 6-6722-5115 

Hiệu trưởng: TOMII KAZUHIRO 

Người liên lạc: TOMII KAZUHIRO

 1. KOBE WORLD ACADEMY

Address: 20-4-2 Nakamichidori Hyogoku Kobe city, Hyogo 652-0801 

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 78-576-1208/ Fax: 78-576-1147 

Hiệu trưởng: LIN SEIFUKU 

Người liên lạc: Hatanaka Rika

 1. Aim Nara International Academy

Address: 155-2-201, Shingacho, Kashihara-shi, Nara 

Email:nisseinara_info@arrow. ocn.ne.jp/ Tel: 744-33-9271/ Fax: 744-33-9272 

Hiệu trưởng: Toi Hanai 

Người liên lạc: Seiichi Matsumoto

 1. Hitachi Sakura Japanese Language School

Address: 1-7-6 Kashimacho Hitachishi, Ibaraki 317-0071 

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 294-22-1201/ Fax: 294-22-1202 

Hiệu trưởng: KIKUKO HONDA 

Người liên lạc: KIKUKO HONDA

 1. Kansai International Education Institute

Address: 1-10,Nishidai2-chome,Itami-shi, Hyogo 

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 72-777-4448/ Fax: 72-777-4449 

Hiệu trưởng: Lu Bing 

Người liên lạc: Wang Ziyan

 1. IRIS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Address: 3rd Floor Daiko Annex Bld.,2-34 Chuo, Komaki, Aichi 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 568-71-7888/ Fax: 568-71-7889 

Hiệu trưởng: GO OYAMADA

Người liên lạc: ERIKO OGAWA

 1. NISSEI Japanese Language School Nagoya

Address: 3-19-1,Dekimachi,Higashiku,Nagoya, Aichi 

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 52-721-5577/ Fax: 52-721-5588 

Hiệu trưởng: Kaneda Hashimune

Người liên lạc: Yoon Changho

 1. SHIGA INTERNATIONAL ACADEMY

Address: 310-16,Koizumicho,Hikone-shi, Shiga 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 749-47-5124/ Fax: 749-47-5126 

Hiệu trưởng: KANEOKA HISANARI

Người liên lạc: KANG PONGGYU

 1. THE NAGANUMA SCHOOL TOKYO SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE

Address: 16-26 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 3-3463-7261/ Fax: 3-3463-7599 

Hiệu trưởng: Naganuma Kazuhiko

Người liên lạc: Suganuma Tamaki

 1. KAGURA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Address: 3F,Daini-Marushika-Bldg,2-3-1,Kagura-cho,Nagata-ku,Kobe-Shi, Hyogo 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 78-647-6250/ Fax: 78-647-6251 

Hiệu trưởng: Tomiki Tokuyama

Người liên lạc: Masayuki Tsukita

 1. OSAKA YWCA COLLEGE

Address: 11-12 Kamiyama-cho, Kita-ku, Osaka , 530-0026 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel:6-6361-2955/ Fax: 6-6361-2997 

Hiệu trưởng: Yona NAKAYAMA

Người liên lạc: Yoshiko Kawasaki

 1. hanshinjidousyakoukuutetudousennmonngakkou Japanese annex

Address: 27-1,hayashiyamatyou,nagataku,koubecity, Hyogo 653-0861 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel:78-621-5111/ Fax: 78-621-5112 

Hiệu trưởng: Tabata Toshihiko

Người liên lạc: SakamotoYuri

 1. TOHOKU TABUNKA ACADEMY

Address: 303 Katahira-Residence, 1-14, 1-Chome, Komegafukuro, Aoba-ku, Sendai, Miyagi 980-0813 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 22-796-8596/ Fax: 22-796-8597 

Hiệu trưởng: Yuko Oshitani

Người liên lạc: Aoyama Fumihiro

 1. SAKITAMA International Academy

Address: 2-35 miyamoto Gyouda-shi, Saitama, 361-0072

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 48-577-4370/ Fax: 48-577-4371 

Hiệu trưởng: KOICHI HASHIMOTO

Người liên lạc: Masayuki Matsumoto

 1. JVCacademy

Address: TONDABAYASHI SHI SHOWA CHO 1-2-39-2, Osaka, 584-0092

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ Tel: 721-25-5335/ Fax: 721-25-5336 

Hiệu trưởng: INAGAKI YUICHI

Người liên lạc: VAN THANH CONG

 212. SOUTH OSAKA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL

Address: 2-6-6 Fujigaoka, Fujiidera, Osaka, 583-0017

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 72-931-6111 Fax: 72-931-6110

Hiệu trưởng: NGUYEN THI KIM YEN

Người liên lạc: HIIRAGI TAKUTO

213. YOMA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Address: 4-4-14, SHIBASAKIDAI, ABIKO-SHI, CHIBA 270-1176

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 4-7157-3427 Fax: 4-7157-3428

Hiệu trưởng: YUKUHIRO  CHIAKI

Người liên lạc: NGUYEN THUY CHI

214. IPA INTERNATIONAL EDUCATION ACADEMY

Address: asuka-building,4-15-7,Sakuragi-cho,Nishi-ku,Yokohama-shi - 220-0021

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 45-228-8318  Fax: 45-228-8336

Hiệu trưởng: Aki Yamada

Người liên lạc: Mou Nae

215. HESED FOREIGN LANGUAGE SCHOOL 

Address: Belle Masion Hamamachi 2F, 2-37-4 NihonbashiHamamachi, Chuo-ku, Tokyo - 103-0007

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 3-6661-7657  Fax: 3-6661-9397

Hiệu trưởng: Rie Kan

Người liên lạc: NGUYEN THI MAI QUYNH

216.  ATAGO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Address: 10-4-18, Miwa, Nagano city, Nagano - 380-0803

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 26-241-4865  Fax: 26-244-4862

Hiệu trưởng: Yanagi Akiharu

Người liên lạc: Futatsugi Yasuharu

217.  TOYAMA COLLEGE OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY

Address: 576 Sanga,Imizu-shi, Toyama -939-0341

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 76-655-1420  Fax: 76-655-0757

Hiệu trưởng: Tetsuro Urayama

Người liên lạc: Shinichi Orita

218. LANGUAGE SCHOOL OF MORINOMIYAIRYO GAKUEN

Address: 1-28-9 Nankokita, Suminoe-ku, Osaka - 559-0034

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 6-4703-3615  Fax: 6-4703-3616

Hiệu trưởng: Naomichi Shimizu

Người liên lạc: Hatsuo Hatsusegawa

219. Tottori Johoku Nihongo Gakko

Address: 37-4 Furumi Tottori-shi, Tottori - 680-0921

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 857-21-0189  Fax: 857-30-0790

Hiệu trưởng: Tokiyoshi Ishiura

Người liên lạc: Miori Nagasato

220. Howdy Japanese Language School

Address: 15 - 11 - 3 cho-me shariji ikuno-ku Osaka, Osaka - 544-0022

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 6-6926-4719  Fax: 6-6351-8507

Hiệu trưởng: Mika Aoki

Người liên lạc: Koichiro Inui

221. Human Welfare Hiroshima College

Address: 3-15-38, USHITA -SHINMACHI, HIGASHI―KU, HIROSHIMA-city - 732-0068

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 82-224-2240  Fax: 82-224-2245

Hiệu trưởng: MIEKO KOMATU

Người liên lạc: Mieko Komatsu

222. JAPAN WELLNESS SPORTS COLLEGE HIROSHIMA

Address: 2-21-26-8 NAKANO, AKI-KU, HIROSHIMA - 739-0321

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 82-892-3015  Fax: 82-892-3018

Hiệu trưởng: MICHIO SHIBAOKA

Người liên lạc: RIE TSUCHIYA

223. Maebashi International Japanese Language School

Address: So-go Center building 6F 2-10-19,Omotecho Maebashi-City, Gunma - 371-0024

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 27- 212 - 7090  Fax: 27- 212 - 7091

Hiệu trưởng: Aoki ryohei

Người liên lạc: Aoki ryohei

224. SUBARU LANGUAGE INSTITUTE

Address: 1-6-16 ROKUBANCHO NAGATAKU KOBESHI, HYOGO - 653-0002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 78-381-8926  Fax: 78-381-8927

Hiệu trưởng: TANABE KUNIYO

Người liên lạc: U HOU

225. Sunshine Japanese Language School

Address: 1/F 1-7-18 Ikebukuro Toshima-ku, Tokyo - 170-0014

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 3-6914-1201  Fax: 3-6914-1205

Hiệu trưởng: Kondo Mototatsu

Người liên lạc: Yasuyuki Fujii