HOTLINE: 098 973 2165!!!

HỢP TÁC KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM - NHẬT BẢN

 

Tăng cường hợp tác về KH&CN với những quốc gia có nền KH&CN phát triển nói chung và với Nhật Bản nói riêng là một định hướng ưu tiên của Việt Nam. Đây sẽ là một kênh thu hút đầu tư hiệu quả để nâng cao tiềm lực KH&CN của đất nước.

Năm 2013 được chọn là năm hữu nghị Việt Nam, đánh dấu chặng đường 40 năm hợp tác Việt Nam – Nhật Bản. Cùng với đó hợp tác về KH&CN giữa hai nước cũng phát triển tốt đẹp, ngày càng đa dạng và đi vào chiều sâu.

Nhìn lại 40 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, với quyết tâm và những nỗ lực không ngừng của nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam và Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Trong đó, có thể nói, giao lưu nhân dân là một trong những yếu tố quan trọng giúp quan hệ Việt Nam và Nhật Bản phát triển sâu rộng, đa dạng, hiệu quả hơn.

Từ năm 2000 đến nay, đã có hơn 42 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu khoa học theo Nghị định thư giữa Việt Nam và Nhật Bản được triển khai. Thông qua các chương trình, dự án hợp tác, một số vấn đề về khoa học hai nước quan tâm đã từng bước được giải quyết trong các lĩnh vực như: Công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu tiên tiến, công nghệ vũ trụ, công nghệ thông tin, công nghệ điện tử, tin học, viễn thông, năng lượng nguyên tử và năng lượng mới,…

Bên cạnh đó rất nhiều lĩnh vực đã được hai nước hợp tác triển khai tích cực và mang lại những hiệu quả thiết thực như: Hợp tác phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình; Hợp tác trong lĩnh vực SHTT; Hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng,…

Trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đặc biệt là hội nhập quốc tế về KH&CN, Nhật Bản là một định hướng ưu  tiên của Việt Nam. Có thể nói, hai nước đã và đang có những điều kiện hết sức thuận lợi cần được khai thác để đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác này. Điều này đã được minh chứng cho những hành động hợp tác cụ thể của hai nước trong thời gian qua. Thêm vào đó, cùng với sự quan tâm và ủng hộ của hai Chính phủ, sự nỗ lực của các nhà KH&CN của hai bên, hợp tác về KH&CN của Việt Nam – Nhật Bản sẽ ngày càng phát tiển và tương xứng với sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới.

Để bảo vệ và phát huy các thành quả hợp tác giữa hai nước, vấn đề mấu chốt phải thực hiện là công tác phát triển nguồn nhân lực khoa học kĩ thuật tại Việt Nam. Nhận thấy tầm quan trọng của công tác này, Trung tâm Đào tạo và giao lưu Việt – Nhật đã và đang xây dựng các chương trình hợp tác và đào tạo với nước bạn Nhật Bản nhằm tạo điều kiện cho nhân lực Việt Nam có điều kiện được tiếp xúc, đào tạo và phát triển tay nghề và kiến thức với các cơ sở đào tạo và người sử dụng lao động Nhật Bản. Qua những công việc thiết thực này, trung tâm hi vọng đóng góp một phần công sức vào việc sử dụng và phát huy các thành quả hợp tác giữa hai nước một cách bền vững.