THÔNG BÁO CHUYỂN VĂN PHÒNG LÀM VIỆC: Từ ngày 01/01/2017 Trụ sở chính của Trung Trâm được chuyển đến địa điểm mới số 23 - K3, Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn.

JaLSA 登録校

(学校名で探す場合は、“Ctrl+F”キーをご利用ください。) 学校名で探す場合は、 1. Sendai Educational Academy

Địa chỉ: 1-1-15 Tsuchitoi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 980-0065

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 22-726-7888 / Fax: 22-726-9777

Hiệu trưởng: Hiromi Kato

Người liên lạc: Tomokazu Kabura

 1. Sendai Language School Japanese Course

Địa chỉ: 1-14-32, Ichibancho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 980-0811

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 22-266-8181 / Fax: 22-266-8182

Hiệu trưởng: Harumi Izuoka

Người liên lạc: Miyuki Shiratori

 1. Tohoku Foreign Language & Tourism College

Địa chỉ: 2-1-13, Itsutsubashi, Aoba-ku,Sendai-shi, Miyagi 980-0022

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 22-212-1635 / Fax: 22-227-6811

Hiệu trưởng: Jiro Hashimoto

Người liên lạc: Sayako Kobayashi

 1. Kyoshin Language Academy Mito

Địa chỉ: 1-5-41 Jonan, Mito-shi, Ibaraki 310-0803

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 29-231-5931 / Fax: 29-231-5805

Hiệu trưởng: Kouzi Jyobo

Người liên lạc: Yasuo Fukagawa

 1. Atys International Academy

Địa chỉ: AIA Bldg 2F, 1-4-7 Higashisyukugou Utsunomiya-shi, Tochigi 321-0953

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 28-610-7601 / Fax: 28-610-7602

Hiệu trưởng: Takii Kinen Zaidan

Người liên lạc: Reiko Mugikura

 1. Utsunomiya Japanese Language School

Địa chỉ: 3-8-5 Moto-Imaizumi, Utsunomiya-shi, Tochigi 321-0954

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 28-610-5821 / Fax: 28-610-5864

Hiệu trưởng: Takuma Honzawa

Người liên lạc: Kazuhiko Sugiyama

 1. Tokyo Nichigo Gakuin

Địa chỉ: 5-14-11 Shimoochiai, Chuo-ku, Saitama-shi, saitama 338-0002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 48-857-9801 / Fax: 48-857-9888

Hiệu trưởng: Masamitsu Araki

Người liên lạc: Megumi Nishikawa

 1. KEN School of Japanese Language

Địa chỉ: Ohkawa Bldg, 4-48 Shimmatsudo, Matsudo-shi, Chiba 270-0034

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 47-346-9750 / Fax: 47-346-9751

Hiệu trưởng: Takeshi Morita

Người liên lạc: Takeshi Morita

 1. International Travel Hotel & Bridal College

Địa chỉ: 2-11-12 Shinjuku, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba 260-0021

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 43-204-5050 / Fax: 43-242-3280

Hiệu trưởng: Yoko Nakamura

Người liên lạc: Koyasu Harumi

 1. Ichikawa Japanese Language Institute

Địa chỉ: 5-10-5 Minami-Yawata Ichikawa-shi, Chiba 272-0023

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 47-329-2121 / Fax: 47-329-2122

Hiệu trưởng: Ai Arima

Người liên lạc: Nguyen Thi Huong Mai

 1. Narita Japanese Language School

Địa chỉ: 1-44-2 Hashigadai, Narita-shi, Chiba 286-0037

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 476-26-5321 / Fax: 476-26-9233

Hiệu trưởng: Hiroaki Yokota

Người liên lạc: Yuhi Yokota

 1. ARC Tokyo Japanese Language School

Địa chỉ: ARCBldg 2-23-10 Kouraku, Bunkyo-ku 112-0004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5804-5811 / Fax: 3-5804-5814

Hiệu trưởng: Yumiko Endo

Người liên lạc: Kazutoshi Sato

 1. ARC Academy Shinjuku School

Địa chỉ: 3F 7-18-16 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5337-0166 / Fax: 3-5337-0168

Hiệu trưởng: Yumiko Endo

Người liên lạc: Akiko Otake

 1. Eastwest Japanese Language School

Địa chỉ: 2-36-9 Chuo, Nakano-ku, Tokyo 164-0011

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3366-4717 / Fax: 3-3366-4954

Hiệu trưởng: Takaho Hayashi

Người liên lạc: Higuchi Masahiro

 1. Edo Cultural Center Japanese Language School

Địa chỉ: 7-10-9 Akasaka, Minami-ku, Tokyo 107-0052

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3589-0202 / Fax: 3-3589-0233

Hiệu trưởng: Makoto Ichinose

Người liên lạc: Nobuaki Takubo

 1. IECC Japanese Language School

Địa chỉ: 5-16-2, Nishinippori, Arakawa-ku, Tokyo 116-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3802-2193 / Fax: 3-3802-2286

Hiệu trưởng: Daisuke Kiyohara

Người liên lạc: Daisuke Kiyohara

 1. KCP International Japanese Language School

Địa chỉ: 1-29-12 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3356-2359 / Fax: 3-3356-0257

Hiệu trưởng: Takusuke Kinoshita

Người liên lạc: Shozo Nishiya

 1. CANAAN International Education Academy

Địa chỉ: Kinoshita Building, 3-23-8 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-0072

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5609-3512 / Fax: 3-5609-1639

Hiệu trưởng: Takui Kinoshita

Người liên lạc: Phung Thi Kim Loan

 1. Newglobal Language School

Địa chỉ: 1-7-10 Ohashi, Meguro-ku, Tokyo 153-0044

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3770-6071 / Fax: 3-3770-6250

Hiệu trưởng: Tadao Nakatsubo

Người liên lạc: Rika Mizorogi

 1. Toho International College

Địa chỉ: 5-15-2 Higashi kasai, Edogawa-ku, Tokyo 134-0084

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3878-9630 / Fax: 3-3878-6913

Hiệu trưởng: Noriaki Kiyonaga

Người liên lạc: Noriaki Kiyonaga

 1. Tokyo JE Language School

Địa chỉ: 2F, 5-11-13 Kiba, Koto-ku, Tokyo 135-0042

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5602-9771 / Fax: 3-5602-9772

Hiệu trưởng: Harumi Izuoka

Người liên lạc: Yukimasa Honda

 1. Tokyo Masuda Japanese Language School

Địa chỉ: 4-13-4 Hirai, Edogawa-ku, Tokyo 132-0035

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3685-8555 / Fax: 3-3685-1590

Hiệu trưởng: Setsuko Masuda

Người liên lạc: Setsuko Masuda

 1. Tokyo Riverside School

Địa chỉ: 2-2-5 Hanakawado, Taito-ku, Tokyo 111-0033

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3847-4871 / Fax: 3-3847-7961

Hiệu trưởng: Mitsuko Suzuki

Người liên lạc: Mitsuko Suzuki

 1. Tokyo Sanritsu Academy

Địa chỉ: 1-3-14 Kamitakaido, Suginami-ku, Tokyo 168-0074

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3304-4560 / Fax: 3-3304-4561

Hiệu trưởng: Masanori Naoe

Người liên lạc: Mikio Koyama

 1. TOPA21st Century Language School

Địa chỉ: 1-21-3 Kouenji-Kita Suginami-ku, Tokyo 166-0002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5380-5011 / Fax: 3-5380-5013

Hiệu trưởng: Josaku Mizuta

Người liên lạc: TRAN THI NEN

 1. International School of Business

Địa chỉ: 3-8-1 Sugamo, Toshima-ku, Tokyo 170-0002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3949-7811 / Fax: 3-3949-7929

Hiệu trưởng: Kenichi Touyama

Người liên lạc: YUKIO KATO

 1. Tokyo Denki University

Địa chỉ: 5 Senjyu-Asahi-cho Adachi-ku, Tokyo 120-8551

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5284-5208 / Fax: 3-5284-5240

Hiệu trưởng: Yoshio Yamamura

Người liên lạc: Osamu Suzuki

 1. Japan Tokyo International School

Địa chỉ: Hoshino Bldg. 1F 8-11-10 Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3363-2171 / Fax: 3-3363-2175

Hiệu trưởng: Tetsuji Maeda

Người liên lạc: Noboru Shimizu

 1. ISI Language School

Địa chỉ: 2-14-19 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5155-6886 / Fax: 3-5155-6887

Hiệu trưởng: Kyoko Abo

Người liên lạc: Mutsumi Takayama

 1. New Japan Academy

Địa chỉ: 1-3-2 Musashinodai, Fussa-shi, Tokyo 197-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 42-553-6420 / Fax: 42-530-2455

Hiệu trưởng: Touhei Myou

Người liên lạc: Bi Yu

 1. Yu Language Academy

Địa chỉ: 2-16-25 okubo shinjuku-ku, Tokyo 169-0072

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3209-0160 / Fax: 3-3209-0170

Hiệu trưởng: Yasunori Shirota

Người liên lạc: Takayoshi Inoue

 1. The Kohwa Institute of Japanese Language

Địa chỉ: 3-45-28 Sanno, Ota-ku,Tokyo, 143-0023

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-6429-2501 / Fax: 3-6429-2502

Hiệu trưởng: Kiyotaka Mizukoshi

Người liên lạc: Mizukoshi Masayuki

 1. Yokohama International Education Academy

Địa chỉ: 43 Miyazaki-cho, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-0031

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 45-250-3656 / Fax: 45-250-3657

Hiệu trưởng: Masahito Izumi

Người liên lạc: Tomoko Fujimoto

 1. Yoneyama Fashion Business College

Địa chỉ: 15-2 Minami-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210-0015

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 44-233-0025 / Fax: 44-233-2040

Hiệu trưởng: Minoru Yoneyama

Người liên lạc: Minoru Yoneyama

 1. Kanrin Japanese School

Địa chỉ: 5-3 Enokigaoka, Aoba-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 227-0063

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 45-983-2228 / Fax: 45-983-5373

Hiệu trưởng: Hiroshi Nagaoka

Người liên lạc: Hiroshi Nagaoka

 1. Yokohama Design College

Địa chỉ: 1-33-6 Chuo, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-0051

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 45-323-0300 / Fax: 45-323-0302

Hiệu trưởng: Shunichi Ikeda

Người liên lạc: Nobuo Shimura

 1. Logos International Institute

Địa chỉ: St.Ruricol 2F 356 Nakamaruko, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-0012

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 44-433-3663 / Fax: 44-433-1811

Hiệu trưởng: Hitoshi Sato

Người liên lạc: Yuko Izumi

 1. Nagano International Culture College

Địa chỉ: 445-2 Toyoda, Suwa-shi, Nagano 392-0016

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 266-53-8155 / Fax: 266-53-8156

Hiệu trưởng: Toshimasa Ota

Người liên lạc: Toshimasa Ota

 1. Nagano Business and Language College

Địa chỉ: 3-5-18 Chuo, Ueda-shi, Nagano 386-0012

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 268-23-7220 / Fax: 268-22-4977

Hiệu trưởng: Takatoshi Asano

Người liên lạc: Mutsumi Takayama

 1. International Futurity Academy

Địa chỉ: 2chome 16-4, Toyosato, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 533-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6105-7515 / Fax: 6-6105-7516

Hiệu trưởng: KIHEI KANAKO

Người liên lạc: KIHEI KANAKO

 1. ISI Language School, Kyoto

Địa chỉ: 6-6 Nishinokyou-Ryoumachi, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 604-8497

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 75-803-6120 / Fax: 75-803-6130

Hiệu trưởng: Masaaki Ogino

Người liên lạc: Mutsumi Takayama

 1. ARC Academy Osaka

Địa chỉ: 1-2-25 Nippombashi-nishi, Naniwa-ku, Osaka 556-0004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6635-1735 / Fax: 6-6635-1736

Hiệu trưởng: Tagayasu Miya

Người liên lạc: Tagayasu Miya

 1. Shin-Ai Institute of Languages

Địa chỉ: 1-2-26 Shoji-higashi, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka 544-0003

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6756-7811 / Fax: 6-6756-7815

Hiệu trưởng: Shinji Misima

Người liên lạc: Kazuhiro Tomii

 1. ECC Kokusai College of Foreign Languages

Địa chỉ: 1-5-11 Nakazaki-Nishi Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0015

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6372-1444 / Fax: 6-6372-1544

Hiệu trưởng: Eiji Sakemoto

Người liên lạc: Yukiko Oda

 1. Asian International Center

Địa chỉ: 1-9-8 Kukuchi, Amagasaki-shi, Hyogo 661-0977

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6499-8334 / Fax: 6-6499-7170

Hiệu trưởng: Hiroo Kondo

Người liên lạc: MEI HONG

 1. Kobe Sumiyoshi International Japanese Language School

Địa chỉ: 2-21-8 Sumiyoshi miyamachi, Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo 658-0053

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 78-822-6620 / Fax: 78-822-6621

Hiệu trưởng: Yoshiko Wakabayashi

Người liên lạc: Yoshinori Wakabayashi

 1. Cross Cultural Communication Center Annexed Japanese School

Địa chỉ: 4-13-8 Nagata, Ginowan-shi, Okinawa 901-2212

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 98-893-6187 / Fax: 98-893-8553

Hiệu trưởng: Emiko Uezu

Người liên lạc: Kohei Kodama

 1. Japan Institute of Culture & Economics by Gores Academy

Địa chỉ: 2-12-14 Nishi Naha-shi, Okinawa 900-0036

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 98-869-8686 / Fax: 98-865-3230

Hiệu trưởng: Shunichi Nakata

Người liên lạc: Shinzato Manabu

 1. Hiroshima International Business College

Địa chỉ: 1-2-3 kasumi-cyo Fukuyama city, Hiroshima 720-0812

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 84-922-7667 / Fax: 84-922-7668

Hiệu trưởng: Ai Kaneshiro

Người liên lạc: FUJII NOBUKO

 1. ISI Language College

Địa chỉ: 1-13-13 Minami Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0022

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5957-2410 / Fax: 3-5957-2420

Hiệu trưởng: Jiyeon Kim

Người liên lạc: Mutsumi Takayama

 1. Elite Japanese Language School

Địa chỉ: 1-8-10 Shinjyuku-ku hyakunincho, Tokyo 169-0073

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3232-0550 / Fax: 3-6380-3553

Hiệu trưởng: Zhang Hai Ying

Người liên lạc: Kuriyama Sashiko

 1. Shin-Osaka Foreign Language Institute

Địa chỉ: 4-11-6 Higashi-Nakajima Higashi-Yodogawaku, Osaka 533-0033

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6323-0155 / Fax: 6-6323-9509

Hiệu trưởng: Shugo Nakatake

Người liên lạc: Shigeru Matsumoto

 1. Sendai International School of Japanese

Địa chỉ: 1-3-1kakyoin Aoba-ku Sendai, Miyagi 980-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 22-224-6509 / Fax: 22-224-6517

Hiệu trưởng: Mochimaru Kanichiro

Người liên lạc: Toshifumi Imae

 1. NIPPON Language academy

Địa chỉ: 2-5-10 Ohte-machi Maebashi-shi, Gunma 371-0026

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 27-210-6888 / Fax: 27-243-2031

Hiệu trưởng: Masumi Shimizu

Người liên lạc: Matsuoka Natsumi

 1. Gakko Hojin Mitsui Gakuen Musashi-Urawa Japanese Language Institute

Địa chỉ: 4-14-7 Shikatebukuro, Minami-ku Saitama-city, Saitama 336-0031

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 48-845-7021 / Fax: 48-845-7140

Hiệu trưởng: Tamada Hideko

Người liên lạc: Ishige Kumiko

 1. Toyo International Culture Academy

Địa chỉ: 1-4-18 Miyamachi, Aoba-woard, Sendai, Miyagi 980-0004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 22-398-6818 / Fax: 22-398-6828

Hiệu trưởng: Kei Hikichi

Người liên lạc: Ryoichi Yamanaka

 1. JAPANESE LANGUAGE SCHOOL affiliated with TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY

Địa chỉ: 4-23-23 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3371-6121 / Fax: 3-3371-6125

Hiệu trưởng: Kurata Nobuyasu

Người liên lạc: Koji Saito

 1. EDUCATION FOUNDATION CODO International College

Địa chỉ: 577 Tashiro-hoka-Machi, Tosu-Shi, Saga 841-0016

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 942-81-5075 / Fax: 942-84-6470

Hiệu trưởng: YAMAMOTO Yoshiko

Người liên lạc: SATO Natsuko

 1. iSEIFU Japanese Language School

Địa chỉ: 1-6-3, Maruyama-dori, Abeno-ku, oska 545-0042

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6657-2369 / Fax: 6-6657-2386

Hiệu trưởng: HIRAOKA Tatsuto

Người liên lạc: HIRATA Kyoko

 1. INTERNATIONAL ACADEMY LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 1-5-3 Tsutsujigaoka, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi 983-0852

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 22-298-7031 / Fax: 22-298-7030

Hiệu trưởng: Kim Nam-Sik

Người liên lạc: Yuka Abe

 1. International Conversation Academy

Địa chỉ: Ikebukuro West Bldg 2F, 3-31-8 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0021

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3984-2476 / Fax: 3-3986-0088

Hiệu trưởng: Sugita Yasuaki

Người liên lạc: Watabe Kensaku

 1. Dynamic Business College

Địa chỉ: 2-51-8 Nishinippori Arakawa-Ku, Tokyo 116-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3802-8810 / Fax: 3-3802-8817

Hiệu trưởng: Jobo Koji

Người liên lạc: Genda Shuichi

 1. TOKYO HIRATA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 906-2 Fussa, Fussa-shi, Tokyo 197-0011

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 42-552-6957 / Fax: 42-551-3115

Hiệu trưởng: HIRATA YUKIO

Người liên lạc: Nguyen Thanh Su

 1. OLJ Language Academy

Địa chỉ: 2-18-18 Nishiwaseda Shinjyuku-ku, TCK Bldg.5F, Tokyo 169-0051

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-6228-0696 / Fax: 3-6233-8791

Hiệu trưởng: KOJI JYOBO

Người liên lạc: Sakiko Irie

 1. CHUO COMPUTER AND COMMUNICATION COLLEGE

Địa chỉ: 2-33-10 Tohoku Niizashi, Saitama 352-0001

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 48-474-6651 / Fax: 48-475-1814

Hiệu trưởng: Hiroshi Okamoto

Người liên lạc: Koji Toyohara

 1. UJS Language Institute

Địa chỉ: 3-3-29 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5545-6941 / Fax: 3-5545-6942

Hiệu trưởng: Onuma Toshihira

Người liên lạc: Asahi Erika

 1. Nitto international school

Địa chỉ: 432-1, Aiharamachi, Machida City, Tokyo 194-0211

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 42-703-1798 / Fax: 42-703-1797

Hiệu trưởng: Yamada Yoshiaki

Người liên lạc: Iiyama Yui

 1. KYOSHIN LANGUAGE ACADEMY, Shinjuku

Địa chỉ: TCK BLDG.3F 2-18-18 Nishi Waseda, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0051

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-6205-6651 / Fax: 3-6205-6652

Hiệu trưởng: JYOBO KOJI

Người liên lạc:  SANKAKU MITSUHIRO

 1. Asahi International School

Địa chỉ: 2-23, 2-Chome, Akehara, Kashiwa-City, Chiba 277-0843

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 4-7146-1145 / Fax: 4-7144-4065

Hiệu trưởng: Takeshi Ohmori

Người liên lạc: TAKASHIMA THANH

 1. UNITAS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 1-20-22 TAKARA KOFU-SHI, Yamanashi 400-0034

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 55-233-3835 / Fax: 55-233-3828

Hiệu trưởng: OKINAGA ETSUKO

Người liên lạc: CHU MINH THI

 1. OJI INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE

Địa chỉ: 1-18-7 TSUKAGOSHI,WARABI-SHI  335-0002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 48-229-0618 / Fax: 48-229-0619

Hiệu trưởng: RYU SHISHIN

Người liên lạc: KAHARA RYUYA

 1. SYUTOKU JAPANESE EDUCATION ACADEMY

Địa chỉ: 1-27-16 TabataShinmachi, Kita-ward, Tokyo 114-0012

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3810-2010 / Fax: 3-3810-2026

Hiệu trưởng: Eri Chiba

Người liên lạc: Renkai Shen

 1. Nagoya International Foreign Language School

Địa chỉ: 30-18 Tatsumi-cyo Minato-Ku Nagoya city, Aichi 455-0003

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 52-355-9981 / Fax: 52-355-9982

Hiệu trưởng: Miyazato Yuka

Người liên lạc: Sawada Shogo

 1. Tokyo International Exchange College

Địa chỉ: 2-3-7 Sennin-cho, Hachioji-shi, Tokyo 193-0835

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 42-669-4250 / Fax: 42-669-4251

Hiệu trưởng: Seiko Hayama

Người liên lạc: Narumi Yabe

 1. ASUKA GAKUIN LANGUAGE INSTITUTE

Địa chỉ: 1-36 Hinode-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 231-0066

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 45-231-2811 / Fax: 45-231-2827

Hiệu trưởng: Park Mina

Người liên lạc: Park Mina

 1. Sun-A International Academy

Địa chỉ: 1-33-9 Shinkoiwa Katushika-ku Tokyo, Tokyo 124-0024

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3651-0801 / Fax: 3-3651-0892

Hiệu trưởng: Kuniko Oe

Người liên lạc: Ikiru Oe

 1. JAPANESE LANGUAGE SCHOOL OF THE TOKYO FOREIGN LANGUAGE ACADEMY

Địa chỉ: 3-19-21, UKIMA, KITA-KU, Tokyo 115-0051

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3966-8910 / Fax: 3-3966-1836

Hiệu trưởng: SAZAWA TOSHIHIDE

Người liên lạc: Megumi Ariyoshi

 1. OSAKA BUNKA KOKUSAI GAKKO

Địa chỉ: 2-11-12 Doshin, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan, Osaka 530-0035

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6882-1435 / Fax: 6-6882-1439

Hiệu trưởng: Toshihiko Oka

Người liên lạc: Takeshi Oka

 1. JIN TOKYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 1-27-12, TABATA SHINMACHI, KITA-KU, Tokyo 114-0012

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5692-1900 / Fax: 3-5692-1901

Hiệu trưởng: KIM HYUK DONG

Người liên lạc: JUN SUNGHO

 1. EHLE INSTITUTE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 3-13-1 NAMBA-NAKA, NANIWA-KU, OSAKA-shi, Osaka 556-0011

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6647-0078 / Fax: 6-6647-6921

Hiệu trưởng: HASEGAWA KEIICHI

Người liên lạc: HAMADA KUMIKO

 1. 3H Japanese Language School

Địa chỉ: 2-12-16 Shinchiba, Chuoku ,Chiba-city, Chiba 260-0031

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 43-247-9638 / Fax: 43-247-2008

Hiệu trưởng: KIM SOOHO

Người liên lạc: LEE SANG HOON

 1. KURUME SEMINAR, JAPANESE LANGUAGE COURSE

Địa chỉ: 2-55, Tenjin-machi, Kurume-shi, Fukuoka, Fukuoka 830-0033

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 942-36-6660 / Fax: 942-35-1065

Hiệu trưởng: IMAI Masao

Người liên lạc: TOKUYASU Sadako

 1. JOTO JAPANESE SCHOOl

Địa chỉ: 3-4-7 ohanajyaya, katsushika-ku, Tokyo 124-0003

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3604-1150 / Fax: 3-3604-1170

Hiệu trưởng: Matsubara Akiko

Người liên lạc: KEIKAKU KANAI

 1. Japan International Language Academy HAKODATE Campus

Địa chỉ: 1-12-24, Yunokawa, Hakodate, Hokkaido 042-0932

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 138-88-1192 / Fax: 138-88-1192

Hiệu trưởng: TSUYOSHI TANAKA

Người liên lạc: Keisuke Okamoto

 1. Japan International Language Academy FUKUOKA Campus

Địa chỉ: 3-20-3 Shimizu Minami-ku Fukuoka city, Fukuoka 815-0031

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 92-686-9241 / Fax: 92-686-9243

Hiệu trưởng: TSUYOSHI TANAKA

Người liên lạc: Keisuke Okamoto

 1. HITACHI LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 1818-4 MOTOYOSHIDA-CHO, MITO-SHI, Ibaraki 310-0836

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 29-304-1077 / Fax: 29-304-1078

Hiệu trưởng: TAMAGAWA TOSHIKO

Người liên lạc: Kato Rintaro

 1. Saitama International School

Địa chỉ: 2-101 Sakuragicho, Kumagayashi, Saitama, Saitama 360-0036

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 48-526-4155 / Fax: 48-526-4157

Hiệu trưởng: Osamu Sato

Người liên lạc: Tomoko Tsunoda

 1. Asian Academy

Địa chỉ: 3-1-14 Irie-Dori, Hyogo-ku, Kobe, Hyogo 652-0894

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 78-766-8039 / Fax: 78-766-8009

Hiệu trưởng: NORIYUKI KAWAGUCHI

Người liên lạc: NORIYUKI KAWAGUCHI

 1. TOKYO INTERNATIONAL JAPANESE SCHOOL

Địa chỉ: 2-13-6 SHINJUKU, SHINJUKU-KU, Tokyo 160-0022

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3350-9761 / Fax: 3-3350-9791

Hiệu trưởng: KIYOHITO YOKOKOJI

Người liên lạc: SHINGO KAMEI

 1. THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE

Địa chỉ 1: 3-36-4, Nihonbashi-hamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007

Địa chỉ 2: Kobori bldg.2F 3-31-4 Hamacyo Nihonbashi Cyuo-ku, Tokyo 103-0007

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5642-6125 / Fax: 3-5642-6126

Hiệu trưởng: YOSHIKO OKAHANA

Người liên lạc: KAZUHIKO OKAHANA

 1. Japan Engineering College

Địa chỉ: 383-22, Kaneda, Himeji-city, Hyogo, 672-8001

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 79-246-5888 / Fax: 79-246-5889

Hiệu trưởng: Nakano Kazuya

Người liên lạc: Yamane Yuzuru

 1. Aoba Foreign language school

Địa chỉ: 2-16-25 Hachiman Aoba-ku Sendai-shi, Miyagi 980-0871

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 22-234-6883 / Fax: 22-234-6883

Hiệu trưởng: Onuma Masaaki

Người liên lạc: Onuma Masaaki

 1. School Corporation HKG Nagasaki Medical Child College

Địa chỉ: 2-3 Daikoku-machi, NAGASAKI-city, Nagasaki 850-0057

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 95-820-5569 / Fax: 95-820-4556

Hiệu trưởng: Tsutomu Nakao

Người liên lạc: YOUICHIROU NAKAO

 1. Aiwa Language Institute

Địa chỉ: 1-15-37 Maidashi, Higashi-ku, Fukuoka City, Fukuoka 812-0054

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 92-632-6748 / Fax: 92-632-8540

Hiệu trưởng: KOJI ABE

Người liên lạc: SHIGETADA SAKAMOTO

 1. Fukushima Japanese School

Địa chỉ: 9-28, Chugencho, Fukushima city, Fukushima 960-8105

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 24-523-1818 / Fax: 24-523-1821

Hiệu trưởng: Hiroshi Koseki

Người liên lạc: Mikako Koseki

 1. Nissei Japanese Language School

Địa chỉ: 4-15-26, Tatsumi Kita, Ikunoku, Osaka 544-0004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6747-9797 / Fax: 6-6747-9798

Hiệu trưởng: Go Yoshimori

Người liên lạc: Chung Sung Joon

 1. Sendagaya Japanese Institute

Địa chỉ: 1-1-6 Shimoochiai Shinjuku-ku, Tokyo 161-0033

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5337-7001 / Fax: 3-5332-6696

Hiệu trưởng: Yoshioka Masaki

Người liên lạc: Ngo Quang Thanh

 1. Tokyo International Asahi Institute

Địa chỉ: 3-12-11 Higashi Ueno, Taitou-ku, Tokyo, Tokyo 110-0015

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-6806-0428 / Fax: 3-6806-0429

Hiệu trưởng: Marimori Kazuo

Người liên lạc: Tanabe Shin

 1. Kansai Kokusai Gakuin

Địa chỉ: 1-11-9, Daido, Tennouji-ku, Osaka-city, Osaka 543-0052

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6773-0186 / Fax: 6-6773-0188

Hiệu trưởng: Tanaka Masanobu

Người liên lạc: Tanaka Masanobu

 1. One purpose international academy

Địa chỉ: 3-6-18 Daito-cho, Miyakojima, Osaka City, Osaka 534-0002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6921-0055 / Fax: 6-6921-4747

Hiệu trưởng: Tanaka Isao

Người liên lạc: Tanaka Misako

 1. WASEDA BUNKAKAN JAPANESE LANGUAGE COURSE

Địa chỉ: 2-18-9 YANAGIBASHI, TAITO-KU, TOKYO, Tokyo 111-0052

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3863-4111 / Fax: 3-3863-4112

Hiệu trưởng: KAZUE TAKEZOE

Người liên lạc: IZUMI DEMACHI

 1. Shinshirakawa International Education Academy

Địa chỉ: 14-1 Donan Nishi, Nishigo, Nishishirakawa, Fukushima 961-8055

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 248-21-8825 / Fax: 248-21-8826

Hiệu trưởng: Sato Atsushio

Người liên lạc: Saori Nagayama

 1. SUBARU LANGUAGE SCHOOL, MOTOSU

Địa chỉ: 1963 KAMIMAKUWA, MOTOSU-SHI Gifu 501-0461

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 58-260-9001 / Fax: 58-260-9003

Hiệu trưởng: TAKESHI HOSONO

Người liên lạc: Hidenori Hayashi

 1. TOUA International Language School

Địa chỉ: 1F PrimeArc BLDG, 2-5 Ashiyama-cho, Sakado-City, Saitama 350-0273

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 49-298-5822 / Fax: 49-298-5828

Hiệu trưởng: SAEKO SATO

Người liên lạc: JIELI CHEN

 1. YAMANO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 3-10-6 Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5772-5112 / Fax: 3-5772-512

Hiệu trưởng: JANE AIKO YAMANO

Người liên lạc: CHEN ZHONGHUAN

 1. ONLY ONE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: SMI BLD#2, Minato-cho 2-1-6, Funabashi-shi, Chiba-ken, Chiba 273-0011

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 47-495-3311 / Fax: 47-495-3312

Hiệu trưởng: Arai Mamoru

Người liên lạc: Suzuki Saeko

 1. TOEI Institute of Japanese Language

Địa chỉ: 6-18-1, Minami-Nagasaki, Toshima-ku, Tokyo 171-0052

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3954-1146 / Fax: 3-3954-1683

Hiệu trưởng: Ryutaro Shimada

Người liên lạc: Osamu Uchida

 1. Tokyo Woman's Christian University

Địa chỉ: 2-6-1 Zempukuji, Suginami-ku, Tokyo 167-8585

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5382-6854 / Fax: 3-5382-6474

Hiệu trưởng: KAZUHIRO MORI

Người liên lạc: YURI ITO

 1. Kobe International Japanese Language Academy

Địa chỉ: 3-7, Hamasakidori,,Hyogo-ku,Kobe-shi, Hyogo 652-0807

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 78-945-7555 / Fax: 78-945-7556

Hiệu trưởng: Yuri Hada

Người liên lạc: lin wenRu

 1. Kobe Foreign Language Education Academy

Địa chỉ: 6-1, 5CHOUME, 6BANCHO, NAGATAKU, KOBECITY, Hyogo 653-0002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 78-381-6472 / Fax: 78-381-6473

Hiệu trưởng: Go ChuKa

Người liên lạc: Go ChuKa

 1. TOKYO INSTITUTE OF LANGUAGE, JAPANESE LANGUAGE CENTER

Địa chỉ: 3-26-16, Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, Tokyo 171-0014

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3986-4447 / Fax: 3-3986-9916

Hiệu trưởng: HONG ZHAO YANG

Người liên lạc: TRAN THI THU PHUC

 1. Shinjuku International Exchange School

Địa chỉ: 1-22-25 Hyakunincho, Shinjuku, Tokyo 169-0073

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5348-6591 / Fax: 3-5348-6592

Hiệu trưởng: Akida Ikeda

Người liên lạc: Tatsuo Inui

 1. Fukuoka International Academy

Địa chỉ: 4-4-3 Katakasu, Hakataku,Fukuoka, Fukuoka 812-0043

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 92-441-1032 / Fax: 92-441-1028

Hiệu trưởng: Hrofumi Taniguchi

Người liên lạc: Eiji Hanaki

 1. CLOVER LANGUAGE INSTITUTE

Địa chỉ: 4F SHINMACHI BUILDING, 1-2-13 SHINMACHI, NISHI-KU, Osaka, Osaka 550-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6533-3072 / Fax: 6-6533-3163

Hiệu trưởng: Ayako Kitamura

Người liên lạc: Masanori Miyahara

 1. Kurume Institute of International Relations

Địa chỉ: 516-1 Higashi-machi, Kurume-shi, Fukuoka 830-0032

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 942-33-5337 / Fax: 942-33-3289

Hiệu trưởng: Katsuhiko Koga

Người liên lạc: Kawasaki Kiyomi

 1. KYOTO INTERNATIONAL ACADEMY

Địa chỉ: 627-1, Kitamachi, 2-Chome, Kamigyo-ku,Kyoto, Kyoto 602-8392

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 75-466-4881 / Fax: 75-466-4929

Hiệu trưởng: Nakamura Tokunori

Người liên lạc: Nakamura Tokunori

 1. Tokyo Japan Liberal Arts College

Địa chỉ: 13-10 Minamihoncho Funabashi-shi, Chiba 273-0004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 47-495-0888 / Fax: 47-495-5989

Hiệu trưởng: HATTORI MASAKI

Người liên lạc: Tsuneo Ishikawa

 1. Fukuoka Japanese Language School

Địa chỉ: 2-13-5,shimizu, minamiku, fukuoka-city, Fukuoka 815-0031

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 92-710-1212 / Fax: 92-710-1211

Hiệu trưởng: Nagata Hiroki

Người liên lạc: HONG THI THU HANG

 1. Arist Foreign language School

Địa chỉ: 3-5-24Mikawaguchi-cho, HYOGO-ku, KOBE, Hyogo 652-0815

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 78-578-8882 / Fax: 78-578-8883

Hiệu trưởng: NISHIZAKI ETUKO

Người liên lạc: HARAD EISUKE

 1. UTSUNOMIYA NIKKEN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Địa chỉ: 4-3-13 Yanaze Utsunomiya-shi, Tochigi 321-0934

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 28-639-0510 / Fax: 28-639-0511

Hiệu trưởng: Noboru Itou

Người liên lạc: Masuyuki Takano

 1. Okayama Institute of Languages

Địa chỉ: 2-10 Funabashi-Cho, Kita-ku, Okayama 700-0841

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 86-231-5211 / Fax: 86-225-4020

Hiệu trưởng: Takashi Yamanaka

Người liên lạc: Nguyen Thi Ngoc

 1. First Study Japanese Language School Osaka

Địa chỉ: 1-21-8, Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka 540-0004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6191-7455 / Fax: 6-6191-7401

Hiệu trưởng: Masahiro Matsuoka

Người liên lạc: Aisa Hirayama

 1. BASIC Japanese Language Institute

Địa chỉ: 5-2-3, Sangenya-higashi, Taisho-ku, Osaka-shi 551-0002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6551-2565 / Fax: 6-6551-5037

Hiệu trưởng: Yuka Kusumoto

Người liên lạc: Yuka Kusumoto

 1. Toyama International Academy

Địa chỉ: Oda-BLD, 2-5-13 Shinbazono-cho, Toyama-city, Toyama 930-0097

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 76-441-9360 / Fax: 076-441-9362

Hiệu trưởng: Takanobu Okumura

Người liên lạc: Taeko Miyata

 1. Asia Japanese Academy

Địa chỉ: 4-2-29, Nagazumi, Minami-ku, Fukuoka-city 811-1362

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 92-557-8667 / Fax: 92-557-8678

Hiệu trưởng: Katsumi Tsukamoto

Người liên lạc: ADHIKARI DHARMA GAJ

 1. WASEDA LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: Waseda Tsurumakicho543, Shinjuku, Tokyo 162-0041

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5227-5197 / Fax: 3-5227-5198

Hiệu trưởng: Lin Li Fang

Người liên lạc: Takami Hiromi

 1. Fukuoka Kokudo-Kensetsu Technical College

Địa chỉ: 2-7-8 Sanchiku Hakata-ku Fukuoka City, Fukuoka 812-0887

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 92-501-3261 / Fax: 92-502-0210

Hiệu trưởng: Shimada Kichitaka

Người liên lạc: Mizukami Miki

 1. Aichi International Academy

Địa chỉ: 1-30-29 Shinsakae Naka-ku Nagoya-shi, Aichi 460-0007

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 5-2262-3336 / Fax: 5-2262-3369

Hiệu trưởng: Masanori So

Người liên lạc: Daisuke So

 1. TOKYO HOPE JAPANESE LANGUAGE INTERNATIONAL SCHOOL

Địa chỉ: 3-12-11, Sakae-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183-0051

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 42-366-6268 / Fax: 42-366-6267

Hiệu trưởng: SHO Hogun

Người liên lạc: WATANABE Kazuhiko

 1. TOKYO INSTITUTE OF JAPANESE

Địa chỉ: 1-17-10 SHINKOIWA, KATSUSHIKA-KU, Tokyo 124-0024

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5607-4100 / Fax: 3-5607-4102

Hiệu trưởng: SHUNICHI TOKURA

Người liên lạc: DO BICH DIEP

 1. INTERNATIONAL ACADEMY JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE

Địa chỉ: 3-28-1, Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0014

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5953-3400 / Fax: 3-5953-3440

Hiệu trưởng: MASATO KIDO

Người liên lạc: MASATO KIDO

 1. TOKYO OJI LANGUAGE INSTITUTE

Địa chỉ: 1-6-10, Iriya, Taito-ku, Tokyo

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5808-9388 / Fax: 3-5808-9400

Hiệu trưởng: Ryu Shi Shin

Người liên lạc: Gao Hongme

 1. Hamamatsu Japan Language College

Địa chỉ: 3-10-31 Cyuou Naka-ku, Hamamatsu City, Shizuoka 430-0929 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 53-450-6590 / Fax: 053-450-6591

Hiệu trưởng: Shinpei Hashimoto

Người liên lạc: Le Thi Tuyet Mai

 1. OSAKA MINAMI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 5-2-38 Kire Hirano-ku, Osaka 547-0027

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-4306-4000 / Fax: 6-4306-4000

Hiệu trưởng: MASAYUKI HASHINO

Người liên lạc: Nobuo Hashino

 1. GAG JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE

Địa chỉ: 2-11-2 Sanno Hakata-ku Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0015

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 92-260-9692 / Fax: 92-260-9693

Hiệu trưởng: Yumi Yamashita

Người liên lạc: Nobuo Hashino

 1. Osaka Japanese Language School

Địa chỉ: 2-315 Higashi Asakayama-cho, Kita-ku, Sakai city,Osaka- 591-8008

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 72-251-2139 / Fax: 72-251-9084

Hiệu trưởng: Terushige Hosomoto

Người liên lạc: Terushige Hosomoto

 1. YIEA TOKYO ACADEMY

Địa chỉ: 2-20-5Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo 111-0053

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5823-4596 / Fax: 3-5823-4597

Hiệu trưởng: IZUMI MASAHITO

Người liên lạc: MUTO YOZO

 1. Hokkaido Japanese Language Academy Sapporo Main Campus

Địa chỉ: 25-1-5, Kita, 6-jyo, Nishi, Chuo-ku, Sapporo 060-0006 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 11-633-1616 / Fax: 11-6331818

Hiệu trưởng: Sanshiro Iwasaki

Người liên lạc: Aki Hamade

 1. OSAFUNE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 

Địa chỉ: 3-10, Banzan-Town, Kita-Ward, Okayama City, Okayama 700-0818 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 86-236-0881 / Fax: 86-236-0882 

Hiệu trưởng: ICHIRO FUNAOKA 

Người liên lạc: HIDEYUKI FUNAOKA 

 1. International Academy 

Địa chỉ: Hinode BLG 6F, Nishi 4-13, Minami-1 Chuo-ku ,Sapporo Hokkaido 060-0061 

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 11-281- 5188 / Fax: 11-22-4560 

Hiệu trưởng: Masayuki Tsuiki 

Người liên lạc: Chiami Nishisaka

 1. Kyoto Japanese Language Training Center, Kyoto Computer Gakuin Kamogawa Campus 

Địa chỉ: 11, Shimoyanagi-cho, Tanaka, Sakyo-ku 606-8204 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 75-751-1121 / Fax: 75-751-8839 

Hiệu trưởng: Shozo Naito

Người liên lạc: Kenya Kishida 

 1. Kobe International Language School 

Địa chỉ: 6-21, Honmachi, Nishinomiya City, Hyogo 662-0914 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 798-78-2458 / Fax: 798-78-2459 

Hiệu trưởng: Kinoshita Kazumasa

Người liên lạc: Yamamoto Satomi

 1. Osaka International Language Institution

Địa chỉ: Osaka-shi, konohana-ku, nishikujyo 1-29-2, Osaka 554-0012

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6463-3956 / Fax: 6-6463-3958

Hiệu trưởng: Hashimoto Haruka

Người liên lạc: Pham Thi Tu

 1. Tochigi International Education Institute

Địa chỉ: 1-2-3, Nishi, Utsunomiya-shi, Tochigi 320-0861

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 28-678-4736 / Fax: 28-678-4743

Hiệu trưởng: Yoshiteru Shimizu

Người liên lạc: Shoji Hayashi

 1. WESTCOAST LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 35-13Higashimine-machi, Ota-ku, Tokyo, 145-0074

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3759-5831 / Fax: 3-3759-5834

Hiệu trưởng: Hiroko Saito

Người liên lạc: Lianshu Cui

 1. IKUSHU International Language Academy

Địa chỉ: 1-20-24Hyakunin-Cho Shinjuku-Ku, Tokyo, 169-0073

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5937-6837 / Fax: 3-5937-6838

Hiệu trưởng: KASAI NUBUYUKI

Người liên lạc: ARAI RYOKO

 1. TOKYO NAKANO LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 27-3 Yayoicho 1 Chome Nakano-ku, Tokyo, 164-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5304-5250 / Fax: 3-5304-5251

Hiệu trưởng: YOSHIDA KOTA

Người liên lạc: HAYASHI KAICHI

 1. KOBEINTERNATIONAL JAPANESE LANGUAGE ACADEMY, SOUTH

Địa chỉ: 33-5 NISHIDEMACHI, HYOGO-KU, KOBE-SHI, Hyogo, 652-0822

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 78-682-0155 / Fax: 78-682-0255

Hiệu trưởng: HADA YURI

Người liên lạc: LIN WENRU

 1. TOKYO UENO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 3th Orient bldg. 5F, 5-11-2Ueno Taito-ku , Tokyo, 110-0005

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5817-4091 / Fax: 3-5817-4092

Hiệu trưởng: Keiichiro Saigusa

Người liên lạc: Naomi Goto

 1. TOKYO COSMO GAKUEN

Địa chỉ: 4-9-2, TAKADANOBABA, SINJUKU, Tokyo 169-0075

Email: hlysky1314gmail.com / Tel: 3-3371-2195 / Fax: 3-3368-1479

Hiệu trưởng: MATSUZUMI TETSUYA

Người liên lạc: KOU REIYOU

 1. YIC Kyoto Japanese Academy

Địa chỉ: 27 NISHIABURANOKOJI-CHO SHIMOGYO-KU, Kyoto 600-8236

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 75-371-9007 / Fax: 75-343-3821

Hiệu trưởng: Ikuto SUGIYAMA

Người liên lạc: Chiharu Sawa

 1. Tokyo Foreign Language Education Academy

Địa chỉ: 2-1-8, Kitakoiwa, Edogawa-ku, Tokyo 133-0051

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-6231-3396 / Fax: 3-6231-3356

Hiệu trưởng: Go chuka

Người liên lạc: Ko Tenho

 1. JIN TOKYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL OSAKA

Địa chỉ: 8-28, Tojo-cho, Tnnouji-ku, Osaka 543-0026

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / Tel: 6-6770-1900 / Fax: 6-6770-1903

Hiệu trưởng: KIM HYUK DONG

Người liên lạc: KANG SEOK CHAN

 1. HIGASHI ASIA NIHONGO GAKKO

Địa chỉ: 1-1-33 HAKATAEKI HIGASHI, HAKATAKu, FUKUOKA 812-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 92-474-3670 / Fax: 92-474-7355

Hiệu trưởng: KOICHI SHINODA

Người liên lạc: Tou

 1. Heisei Iryo Medical College

Địa chỉ: 6‐10‐15 Nakatsu, Kita-ku, Osaka 531-0071

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / Tel: 6-6454-1500 / Fax: 6-6454-1550

Hiệu trưởng: Masami Kishino

Người liên lạc: Kumi Kurimoto

 1. Sochi International Academy

Địa chỉ: 142-1 Yamawaki, Shigo-cho, Himeji, Hyogo 671-0248

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / Tel: 79-227-7239 / Fax: 79-227-7289

Hiệu trưởng: Hiroyasu Hirayama

Người liên lạc: Hiroyasu Hirayama

 1. Japan International Language Academy KYOTO

Địa chỉ: 570 Toro-cho, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8401

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 75-284-1192 / Fax: 75-280-6556

Hiệu trưởng: Tsuyoshi Tanaka

Người liên lạc: Keisuke Okamoto

 1. College of Foreign Languages, Tourism and Airline Japanese Language Department

Địa chỉ: Food Building No.3, 3-560 Furumachi-Dori, Chuo-ku, Niigata City, Niigata 951-8063

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / Tel: 25-227-6335 / Fax: 25-227-6336

Hiệu trưởng: Hiromu Ikeda

Người liên lạc: Ando Fumie

 1. International College of Cooking & Confectionery Japanese Language Department 

Địa chỉ: 6F, 6-976 Furumachi, Chuo-ku, Niigata City, Niigata 951-8063

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / Tel: 25-227-6335 / Fax: 25-227-6336

Hiệu trưởng: Hiromu Ikeda

Người liên lạc: Ando Fumie

 1. Osaka Kokusai Academy

Địa chỉ: 2-8-5, Haginochaya, Nishinariku, Osaka, Osaka 557-0004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6606-9679 / Fax: 6-6606-9681

Hiệu trưởng: Lee Kyousei

Người liên lạc: Kin Naritoshi

 1. TOCHINOKI Japanese Language School

Địa chỉ: 2496-5 Oomiyamachi, Tochigi-shi, Tochigi 328-0011

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 0282-21-8760/ Fax: 0288-21-8768

Hiệu trưởng: YUKUHIRO CHIAKI 

Người liên lạc: YUKUHIRO CHIAKI

 1. Tokyo Sakura Academy

Địa chỉ: 3-1-15 OOSAKIDAI, SAKURA CITY, Chiba 285-0817

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / Tel: 43-312-1097 / Fax: 43-312-1098

Hiệu trưởng: Yang Shangyong

Người liên lạc: Yang Shangyong

 1. Meric Japanese Language School

Địa chỉ: Osaka-shi, Naniwa-ku Nippombashi-higashi 1-10-6, Osaka 556-0006

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6646-0330 / Fax: 6-6646-0320

Hiệu trưởng: Masatoshi Habu

Người liên lạc: Pham Thi Mai Hien

 1. Syonan Japanese Academy Hamamatsu Campus

Địa chỉ: 6095-1, Irino-cho,Nishiku,Hamamatsu, Shizuoka 432-8061

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 53-449-5150 / Fax: 53-449-5155

Hiệu trưởng: Kitakado Hidekazu

Người liên lạc: Ooshiro Fukunori

 1. Shin-A International Language School

Địa chỉ: 1-1-6 Enokomotomachi, Sakai-ku, Sakai-city, Osaka 590-0027

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 72-232-5166 / Fax: 72-232-5133

Hiệu trưởng: Hano Noriaki

Người liên lạc: Hano Noriaki

 1. KOIDE College

Địa chỉ: Kinya-cho 1-20, Minami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 732-085

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / Tel: 82-263-0001 / Fax: 82-263-3110

Hiệu trưởng: Kyouichi Koide

Người liên lạc: Kazuko Tabuchi

 1. AISJ JAPANESE SCHOOL

Địa chỉ: 7-8 Shiomi-cho Ashiya city, Hyogo 659-0043

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / Tel: 797-34-5771 / Fax: 797-34-5744

Hiệu trưởng: Toshio Ono

Người liên lạc: Kazunori Ono

 1. Educational Foundation KONAN GAKUEN WASEDA FOREIGN LANGUAGE

Địa chỉ: 1-23-9, Takadanobaba Shinjuku, Tokyo 169-0075

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3208-8801 / Fax: 3-3208-8807

Hiệu trưởng: KOYAMA TAKASHI

Người liên lạc: UEYAMA MASUMI

 1. COSMOS ACADEMY OF INTERNATIONAL LANGUAGE

Địa chỉ: 2-8-4 FUNADO ITABASHI KU, TOKYO 174-0041

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-6454-5281 / Fax: 3-6454-5298

Hiệu trưởng: SAKURAI THI HA

Người liên lạc: SAKURAI THI HA

 1. Kaisei Academy Japanese Language School

Địa chỉ: Kaisei Chayamachi Bldg. 4F, 6-18 Chayamachi, Osaka 530-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6136-3364 / Fax: 6-6136-3125

Hiệu trưởng: Akihiro Ota

Người liên lạc: Yuki Tokiyoshi

 1. SANWA FOREIGN LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 2-3-31, hiranobaba,hirano-ku,Osaka-shi, Osaka 547-0048

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6705-7017 / Fax: 6-6705-7018

Hiệu trưởng: JIN SHANNAN

Người liên lạc: WEI TAO

 1. ASHIYA INTERNATIONAL SCHOOL OF JAPANESE STUDIES

Địa chỉ: 1-7-1 TERADACHOU TENNOUJIKU OSAKA CITY, Osaka 543-0045

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6770-2857 / Fax: 6-4305-1326

Hiệu trưởng: Toshio Ono

Người liên lạc: Tadashi Komatsu

 1. OSAKA FRONTIER JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 1-1-2 Kaisancho,Sakai-ku, Sakaishi, Osaka 590-0982

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 72-229-3377 / Fax: 72-229-3387

Hiệu trưởng: Shunji Zayasu

Người liên lạc: Iwaso Koji

 1. ABK COLLEGE

Địa chỉ: 2-12-12 HONKOMAGOMA, BUNKYO-KU, Tokyo 113-0021

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-6912-0756 / Fax: 3-6912-0757

Hiệu trưởng: YOSHIKAZU TSUKUDA

Người liên lạc: NAO UEDA

 1. TOWA INTERNATIONAL SCHOOL

Địa chỉ: 13-32hiyoshi-tyo, hachioji-shi, Tokyo 193-0836 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 42-634-9716 / Fax: 42-634-9717 

Hiệu trưởng: Tyoroku Sorimachi 

Người liên lạc: Fumie Iijima

 1. AOYAMA HOPE ACADEMY

Địa chỉ: 3-10-25 Habikino, Habikino-shi, Osaka 583-0872 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 72-931-3339 / Fax: 72-952-3800 

Hiệu trưởng: Tanaka Yayoi 

Người liên lạc: Abe Takashi

 1. Yokohama International Language Institute

Địa chỉ: TS Building, 3-7-6 Yoshino-cho, Minami-ku, Yokohama, Kanagawa 232-0014 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 45-334-7989 / Fax: 45-334-7998 

Hiệu trưởng: Risshin Watanabe 

Người liên lạc: Hiroatsu Kutsumizu

 1. Daiki Japanese Language School Tokyo

Địa chỉ: 5-10-10, Shiba,Minato-ku, Tokyo 108-0014 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-6809-4080 / Fax: 3-6809-4006 

Hiệu trưởng: Kazutoshi Nakamura 

Người liên lạc: Kosasa Tomoe

 1. SAZANAMI International Academy

Địa chỉ: Sazanami Tamatsukuri building 3F, 3-15-24 Nakamichi Higashinari-ku Osaka-shi, Osaka 537-0025 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6977-3528 / Fax: 6-6977-3529 

Hiệu trưởng: Yasuo Hayashi 

Người liên lạc: Hirokazu Yokogi

 1. Yamano College of Aesthetics

Địa chỉ: 530 Yarimizu Hachioji, Tokyo 192-0396 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 42-677-0111 / Fax: 42-677-0234 

Hiệu trưởng: Jane Aiko Yamano 

Người liên lạc: Satoshi Senoo

 1. JOA Japanese Language School

Địa chỉ: 210-1 Simotumatei Simotuma, Ibaraki 304-0068 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 269-45-6611 / Fax: 296-45-6688 

Hiệu trưởng: Shimoda Kazuki 

Người liên lạc: KINJO DAIKI

 1. Kobe Institute of Computing- College of Computing

Địa chỉ: 1-1-8, Kitanocho, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 650-0002 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 78-265-5265 / Fax: 78-291-5866 

Hiệu trưởng: FUKUOKA SOJI 

Người liên lạc: RI KOURAN

 1. HIGASHI OSAKA MIRAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: NAGASECHO 1-9-12, HIGASHI OSAKA 577-0832 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6722-5111 / Fax: 6-6722-5115 

Hiệu trưởng: TOMII KAZUHIRO 

Người liên lạc: TOMII KAZUHIRO

 1. KOBE WORLD ACADEMY

Địa chỉ: 20-4-2 Nakamichidori Hyogoku Kobe city, Hyogo 652-0801 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 78-576-1208 / Fax: 78-576-1147 

Hiệu trưởng: LIN SEIFUKU 

Người liên lạc: Hatanaka Rika

 1. Aim Nara International Academy

Địa chỉ: 155-2-201, Shingacho, Kashihara-shi, Nara 

Email: nisseinara_info@arrow.ocn.ne.jp / Tel: 744-33-9271 / Fax: 744-33-9272 

Hiệu trưởng: Toi Hanai 

Người liên lạc: Seiichi Matsumoto

 1. Hitachi Sakura Japanese Language School

Địa chỉ: 1-7-6 Kashimacho Hitachishi, Ibaraki 317-0071 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 294-22-1201 / Fax: 294-22-1202 

Hiệu trưởng: KIKUKO HONDA 

Người liên lạc: KIKUKO HONDA

 1. Kansai International Education Institute

Địa chỉ: 1-10, Nishidai2-chome, Itami-shi, Hyogo 664-0858

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 72-777-4448 / Fax: 72-777-4449 

Hiệu trưởng: Lu Bing 

Người liên lạc: Wang Ziyan

 1. IRIS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 3rd Floor Daiko Annex Bld., 2-34 Chuo, Komaki, Aichi 485-0029

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 568-71-7888 / Fax: 568-71-7889 

Hiệu trưởng: GO OYAMADA

Người liên lạc: NISHIDA AKARI

 1. NISSEI Japanese Language School Nagoya

Địa chỉ: 3-19-1, Dekimachi, Higashiku, Nagoya, Aichi 461-0032

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 52-721-5577 / Fax: 52-721-5588 

Hiệu trưởng: Kaneda Hashimune

Người liên lạc: Yoon Changho

 1. THE NAGANUMA SCHOOL TOKYO SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE

Địa chỉ: 16-26 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3463-7261 / Fax: 3-3463-7599 

Hiệu trưởng: Naganuma Kazuhiko

Người liên lạc: Nguyen Phuong Anh

 1. KAGURA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 3F, Daini-Marushika-Bldg, 2-3-1,Kagura-cho,Nagata-ku,Kobe-Shi, Hyogo 653-0836

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 78-647-6250 / Fax: 78-647-6251 

Hiệu trưởng: Tomiki Tokuyama

Người liên lạc: Masayuki Tsukita

 1. OSAKA YWCA COLLEGE

Địa chỉ: 11-12 Kamiyama-cho, Kita-ku, Osaka 530-0026 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6361-2955 / Fax: 6-6361-2997 

Hiệu trưởng: Yona NAKAYAMA

Người liên lạc: Yoshiko Kawasaki

 1. hanshinjidousyakoukuutetudousennmonngakkou Japanese annex

Địa chỉ: 27-1, hayashiyamatyou, nagataku, koubecity, Hyogo 653-0861 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 78-621-5111 / Fax: 78-621-5112 

Hiệu trưởng: Tabata Toshihiko

Người liên lạc: Moriya Akemi

 1. TOHOKU TABUNKA ACADEMY

Địa chỉ: 303 Katahira-Residence, 1-14, 1-Chome, Komegafukuro, Aoba-ku, Sendai, Miyagi 980-0813 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 22-796-8596 / Fax: 22-796-8597 

Hiệu trưởng: Yuko Oshitani

Người liên lạc: Aoyama Fumihiro

 1. SAKITAMA International Academy

Địa chỉ: 2-35 miyamoto Gyouda-shi, Saitama 361-0072

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 48-577-4370 / Fax: 48-577-4371 

Hiệu trưởng: KOICHI HASHIMOTO

Người liên lạc: Masayuki Matsumoto

 1. JVCacademy

Địa chỉ: TONDABAYASHI SHI SHOWA CHO 1-2-39-2, Osaka 584-0092

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 721-25-5335 / Fax: 721-25-5336 

Hiệu trưởng: INAGAKI YUICHI

Người liên lạc: VAN THANH CONG

 1. SOUTH OSAKA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 2-6-6 Fujigaoka, Fujiidera, Osaka 583-0017

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 72-931-6111 / Fax: 72-931-6110

Hiệu trưởng: NGUYEN THI KIM YEN

Người liên lạc: HIIRAGI TAKUTO

 1. IPA INTERNATIONAL EDUCATION ACADEMY

Địa chỉ: asuka-building, 4-15-7, Sakuragi-cho, Nishi-ku, Yokohama-shi 220-0021

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 45-228-8318 / Fax: 45-228-8336

Hiệu trưởng: Aki Yamada

Người liên lạc: Mou Nae

 1. HESED FOREIGN LANGUAGE SCHOOL 

Địa chỉ: Belle Masion Hamamachi 2F, 2-37-4 NihonbashiHamamachi, Chuo-ku, Tokyo 103-0007

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-6661-7657 / Fax: 3-6661-9397

Hiệu trưởng: Rie Kan

Người liên lạc: NGUYEN THI MAI QUYNH

 1. ATAGO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 10-4-18, Miwa, Nagano city, Nagano 380-0803

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 26-241-4865 / Fax: 26-244-4862

Hiệu trưởng: Yanagi Akiharu

Người liên lạc: Futatsugi Yasuharu

 1. TOYAMA COLLEGE OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY

Địa chỉ: 576 Sanga, Imizu-shi, Toyama 939-0341

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 76-655-1420 / Fax: 76-655-0757

Hiệu trưởng: Tetsuro Urayama

Người liên lạc: Shinichi Orita

 1. LANGUAGE SCHOOL OF MORINOMIYAIRYO GAKUEN

Địa chỉ: 1-28-9 Nankokita, Suminoe-ku, Osaka 559-0034

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-4703-3615 / Fax: 6-4703-3616

Hiệu trưởng: Naomichi Shimizu

Người liên lạc: Hatsuo Hatsusegawa

 1. Tottori Johoku Nihongo Gakko

Địa chỉ: 37-4 Furumi Tottori-shi, Tottori 680-0921

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 857-21-0189 / Fax: 857-30-0790

Hiệu trưởng: Tokiyoshi Ishiura

Người liên lạc: Miori Nagasato

 1. Howdy Japanese Language School

Địa chỉ: 15-11-3 cho-me shariji ikuno-ku Osaka, Osaka 544-0022

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6926-4719 / Fax: 6-6351-8507

Hiệu trưởng: Mika Aoki

Người liên lạc: Koichiro Inui

 1. Human Welfare Hiroshima College

Địa chỉ: 3-15-38, USHITA-SHINMACHI, HIGASHI-KU, HIROSHIMA-city 732-0068

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 82-224-2240 / Fax: 82-224-2245

Hiệu trưởng: MIEKO KOMATU

Người liên lạc: Mieko Komatsu

 1. Maebashi International Japanese Language School

Địa chỉ: So-go Center building 6F 2-10-19, Omotecho Maebashi-City, Gunma 371-0024

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 27-212-7090 / Fax: 27-12- 7091

Hiệu trưởng: Aoki ryohei

Người liên lạc: Aoki ryohei

 1. SUBARU LANGUAGE INSTITUTE

Địa chỉ: 1-6-16 ROKUBANCHO NAGATAKU KOBESHI, HYOGO 653-0002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 78-381-8926 / Fax: 78-381-8927

Hiệu trưởng: TANABE KUNIYO

Người liên lạc: U HOU

 1. Tokyo Global Japanese Language School

Địa chỉ: 8-4-2 Hodokubo, Hino City, Tokyo 191-0042

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 42-506-5371 / Fax: 42-599-5900

Hiệu trưởng: Hideyuki Kihara

Người liên lạc: Hori Tetsuo

 1. Tokyo International School of Japanese

Địa chỉ: 1-5-4 Kitano, Fujimino-shi, Saitama 356-0007

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 49-261-3275 / Fax: 49-261-3277

Hiệu trưởng: Hideki Taguchi

Người liên lạc: Hideki Taguchi

 1. Tokyo International Language College

Địa chỉ: 1071-5 Suna, Kawagoe-shi, Saitama 350-1133

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 49-245-2882 / Fax: 49-245-2882

Hiệu trưởng: Hideki Taguchi

Người liên lạc: Hideki Taguchi

 1. TOKYO IKUEI JAPANESE SCHOOL

Địa chỉ: 2-9-13 AiiA ANNEX BLDG. SHIBUYA SHIBUYA-KU, Tokyo 150-0002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-6427-3831 / Fax: 3-6427-3832

Hiệu trưởng: Hiroshi Hagishima

Người liên lạc: NOZOMU FUJIWARA

 1. JAPAN SCHOOL OF BUSINESS

Địa chỉ: HIRATA2010-27, TAKANEZAWA-MACHI, SHIOYA-GUN, Tochigi 329-1206

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 28-676-0555 / Fax: 28-678-2880

Hiệu trưởng: TETSUKA MAKOTO 

Người liên lạc: SUGIURA MASASUMI

 1. SHINPO INTERNATIONAl INSTITUTE

Địa chỉ: 1-15-2 Kikukawa sumida-ku, Tokyo 130-0024

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5600-8772 / Fax: 3-5600-8773

Hiệu trưởng: Maeoka Midori

Người liên lạc: Maeoka Yuji

 1. Kobe Nichigo Japanese Academy

Địa chỉ: 1-20-17 Minamitsukaguchi, Amagasaki, Hyogo 661-0012

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-4950-9748 / Fax: 6-6424-2644

Hiệu trưởng: YOSHINORI YOKOO

Người liên lạc: CHIKAHISA NAOICHI

 1. International Japanese College

Địa chỉ: 2-7-7 Kouei, Higashi-ku, Niigata City, Niigata 950-0022

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 25-288-1939 / Fax: 25-288-1067

Hiệu trưởng: Jung Hackgyoon

Người liên lạc: Asami Shinohara

 1. Tokyo Chiyoda Japanese Language School

Địa chỉ: 13 Kanda-Konyacho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0035

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5295-7515 / Fax: 3-5295-7570

Hiệu trưởng: Hidenori Fujikura

Người liên lạc: Masataka Hagiwara

 1. SAKURA TOKYO JAPANESE SCHOOL

Địa chỉ: 1F tokiwa palace, 1-1-1 shimoochiai, shinjuku-ku, Tokyo 161-0033

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3366-5618 / Fax: 3-6908-9566

Hiệu trưởng: Hidehiro Kato

Người liên lạc: Masayuki Ando

 1. SBC HIMEJI JAPANESE LANGUAGE ACADEMY

Địa chỉ: 425 Nanjo, Himeji, Hyogo 670-0952

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 79‐240‐6474 / Fax: 79-240-6574

Hiệu trưởng: Yamaguchi Hiroyuki

Người liên lạc: Furukawa Momoko

 1. Fukushima Medical Care College

Địa chỉ: 3-2-23, Namiki, Koriyama, Fukushima 963-8026

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 24-983-7417 / Fax: 24-983-7418

Hiệu trưởng: Masako Kishino

Người liên lạc: Hiroko Nanami

 1. Abeno Japanese Language School

Địa chỉ: 4-12-1, Hannan-cho, Abeno-ku, Osaka City TSC Abeno Building 4F, Osaka 545-0021

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-4399-7333 / Fax: 6-4399-7334

Hiệu trưởng: Tetsuhiro Asahara

Người liên lạc: Shigemitsu Kayoko

       238. Saitama Briller Japanese language school

Địa chỉ: 1-14-15 Fujimi, Sayama-shi, Saitama, 350-1306

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 4-2941-6951 / Fax: 4-2941-6981

Hiệu trưởng: Noriaki Ito

Người liên lạc: Degawa Yoshiaki

239. Maebashi International Japanese Language School

Địa chỉ: So-go center building 6F 2-10-19,Omotecho Maebashi-City, Gunma - 371-0024

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 27- 212 - 7090 / Fax: 27 - 212 - 7091

Hiệu trưởng: Hirao Shinichi

Người liên lạc: Aoki ryohei

240. Kasuga Japanese Language Academy

Địa chỉ: 5-7-10 Miyamoto-dori Chuo-ku Kobe-shi Hyogo 651-0063 Japan

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 78-222-0077 / Fax: 78-222-0877

Hiệu trưởng: Omachi Yoshinori

Người liên lạc: Omachi Yoko

241. System Toyo Gaigo Japanese Language School

Địa chỉ: Tokyo-to, Shinjuku-ku, Ichigayatamachi 3-11 Tokyo 162-0843 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-6228-1567 / Fax: 3-3268-5511

Hiệu trưởng: Adachi Akiko

Người liên lạc: Phan Dieu Linh

システムログイン

 

ログインしてください。

ID、パスワードがわからない場合はVJEECまでメールにてお問合せください。

TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

 

Trung tâm Đào tạo và Giao lưu Việt – Nhật (VJEEC) thuộc Viện Đào tạo Nâng cao đã chính thức thành lập vào ngày 17 tháng 4 năm 2013, vì sự hòa bình và phồn vinh, tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Từ khi thành lập đến nay, VJEEC đã có những xây dựng và đóng góp không nhỏ trong việc mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục, và khoa học kỹ thuật giữa hai nước, nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản từ mức độ cơ sở tới mức độ hàn lâm.

VJEEC được thành lập và điều hành bởi một nhóm các nhà giáo dục Việt Nam và Nhật Bản tâm huyết với tôn chỉ và mục đích sau đây:

1. Giáo dục

Hiện nay, VJEEC tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ cho các cán bộ thuộc Viện và các học viên khác có nhu cầu.

Cụ thể là các chương trình đào tạo tiếng Nhật và trong tương lai là các chương trình đào tạo nghề nhằm nâng cao trình độ và tay nghề cho nguồn nhân lực Việt Nam. Việc này vừa giúp cho các học viên tìm được nhiều cơ hội việc làm cho chính mình, vừa đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của các doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời đóng góp một phần vào nỗ lực phát triển ngành Giáo dục - Đào tạo của hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

2.  Văn hóa

VJEEC tổ chức các chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học thuật giữa các cơ sở Khoa học – Công nghệ, Văn hóa, Giáo dục của hai nước Việt Nam – Nhật Bản nhằm tăng cường tình hữu nghị, góp phần vào sự nghiệp hợp tác phát triển Kinh tế - Xã hội giữa hai nước.

Có thể nói, việc thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Chính phủ, Quốc hội, chính đảng hai nước, hợp tác, giao lưu giữa các địa phương, các tổ chức như VJEEC đã giúp quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển sâu rộng hơn, đa dạng hơn và ngày càng hiệu quả hơn.

3. Khoa học – Kỹ thuật

VJEEC hợp tác với các cơ sở Khoa học – Công nghệ, Giáo dục Nhật Bản tổ chức các hội nghị, hội thảo, phổ biến kiến thức Khoa học – Công nghệ nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam.

Để bảo vệ và phát huy các thành quả hợp tác giữa hai nước, vấn đề mấu chốt phải thực hiện là công tác phát triển nguồn nhân lực khoa học kĩ thuật tại Việt Nam. Nhận thấy tầm quan trọng của công tác này, Trung tâm Đào tạo và giao lưu Việt – Nhật đã và đang xây dựng các chương trình hợp tác và đào tạo với nước bạn Nhật Bản nhằm tạo điều kiện cho nhân lực Việt Nam có điều kiện được tiếp xúc, đào tạo và phát triển tay nghề và kiến thức với các cơ sở đào tạo và người sử dụng lao động Nhật Bản. Qua những công việc thiết thực này, trung tâm hi vọng đóng góp một phần công sức vào việc sử dụng và phát huy các thành quả hợp tác giữa hai nước một cách bền vững.

Như vậy, thông qua các hoạt động đã, đang và sẽ thực hiện trong thời gian tới, VJEEC có tham vọng trở thành một nhân tố tích cực trong việc xây dựng sự hiểu biết, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau về trình độ chuyên môn và hiểu biết hơn trong lĩnh vực văn hóa, cũng là một cố gắng góp phần giúp Việt Nam tiếp xúc và thu hẹp khoảng cách với các nước tiên tiến và phát triển.

 

JaLSA 登録校

(学校名で探す場合は、“Ctrl+F”キーをご利用ください。) 学校名で探す場合は、 1. Sendai Educational Academy

Địa chỉ: 1-1-15 Tsuchitoi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 980-0065

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 22-726-7888 / Fax: 22-726-9777

Hiệu trưởng: Hiromi Kato

Người liên lạc: Tomokazu Kabura

 1. Sendai Language School Japanese Course

Địa chỉ: 1-14-32, Ichibancho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 980-0811

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 22-266-8181 / Fax: 22-266-8182

Hiệu trưởng: Harumi Izuoka

Người liên lạc: Miyuki Shiratori

 1. Tohoku Foreign Language & Tourism College

Địa chỉ: 2-1-13, Itsutsubashi, Aoba-ku,Sendai-shi, Miyagi 980-0022

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 22-212-1635 / Fax: 22-227-6811

Hiệu trưởng: Jiro Hashimoto

Người liên lạc: Sayako Kobayashi

 1. Kyoshin Language Academy Mito

Địa chỉ: 1-5-41 Jonan, Mito-shi, Ibaraki 310-0803

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 29-231-5931 / Fax: 29-231-5805

Hiệu trưởng: Kouzi Jyobo

Người liên lạc: Yasuo Fukagawa

 1. Atys International Academy

Địa chỉ: AIA Bldg 2F, 1-4-7 Higashisyukugou Utsunomiya-shi, Tochigi 321-0953

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 28-610-7601 / Fax: 28-610-7602

Hiệu trưởng: Takii Kinen Zaidan

Người liên lạc: Reiko Mugikura

 1. Utsunomiya Japanese Language School

Địa chỉ: 3-8-5 Moto-Imaizumi, Utsunomiya-shi, Tochigi 321-0954

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 28-610-5821 / Fax: 28-610-5864

Hiệu trưởng: Takuma Honzawa

Người liên lạc: Kazuhiko Sugiyama

 1. Tokyo Nichigo Gakuin

Địa chỉ: 5-14-11 Shimoochiai, Chuo-ku, Saitama-shi, saitama 338-0002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 48-857-9801 / Fax: 48-857-9888

Hiệu trưởng: Masamitsu Araki

Người liên lạc: Megumi Nishikawa

 1. KEN School of Japanese Language

Địa chỉ: Ohkawa Bldg, 4-48 Shimmatsudo, Matsudo-shi, Chiba 270-0034

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 47-346-9750 / Fax: 47-346-9751

Hiệu trưởng: Takeshi Morita

Người liên lạc: Takeshi Morita

 1. International Travel Hotel & Bridal College

Địa chỉ: 2-11-12 Shinjuku, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba 260-0021

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 43-204-5050 / Fax: 43-242-3280

Hiệu trưởng: Yoko Nakamura

Người liên lạc: Koyasu Harumi

 1. Ichikawa Japanese Language Institute

Địa chỉ: 5-10-5 Minami-Yawata Ichikawa-shi, Chiba 272-0023

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 47-329-2121 / Fax: 47-329-2122

Hiệu trưởng: Ai Arima

Người liên lạc: Nguyen Thi Huong Mai

 1. Narita Japanese Language School

Địa chỉ: 1-44-2 Hashigadai, Narita-shi, Chiba 286-0037

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 476-26-5321 / Fax: 476-26-9233

Hiệu trưởng: Hiroaki Yokota

Người liên lạc: Yuhi Yokota

 1. ARC Tokyo Japanese Language School

Địa chỉ: ARCBldg 2-23-10 Kouraku, Bunkyo-ku 112-0004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5804-5811 / Fax: 3-5804-5814

Hiệu trưởng: Yumiko Endo

Người liên lạc: Kazutoshi Sato

 1. ARC Academy Shinjuku School

Địa chỉ: 3F 7-18-16 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5337-0166 / Fax: 3-5337-0168

Hiệu trưởng: Yumiko Endo

Người liên lạc: Akiko Otake

 1. Eastwest Japanese Language School

Địa chỉ: 2-36-9 Chuo, Nakano-ku, Tokyo 164-0011

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3366-4717 / Fax: 3-3366-4954

Hiệu trưởng: Takaho Hayashi

Người liên lạc: Higuchi Masahiro

 1. Edo Cultural Center Japanese Language School

Địa chỉ: 7-10-9 Akasaka, Minami-ku, Tokyo 107-0052

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3589-0202 / Fax: 3-3589-0233

Hiệu trưởng: Makoto Ichinose

Người liên lạc: Nobuaki Takubo

 1. IECC Japanese Language School

Địa chỉ: 5-16-2, Nishinippori, Arakawa-ku, Tokyo 116-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3802-2193 / Fax: 3-3802-2286

Hiệu trưởng: Daisuke Kiyohara

Người liên lạc: Daisuke Kiyohara

 1. KCP International Japanese Language School

Địa chỉ: 1-29-12 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3356-2359 / Fax: 3-3356-0257

Hiệu trưởng: Takusuke Kinoshita

Người liên lạc: Shozo Nishiya

 1. CANAAN International Education Academy

Địa chỉ: Kinoshita Building, 3-23-8 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-0072

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5609-3512 / Fax: 3-5609-1639

Hiệu trưởng: Takui Kinoshita

Người liên lạc: Phung Thi Kim Loan

 1. Newglobal Language School

Địa chỉ: 1-7-10 Ohashi, Meguro-ku, Tokyo 153-0044

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3770-6071 / Fax: 3-3770-6250

Hiệu trưởng: Tadao Nakatsubo

Người liên lạc: Rika Mizorogi

 1. Toho International College

Địa chỉ: 5-15-2 Higashi kasai, Edogawa-ku, Tokyo 134-0084

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3878-9630 / Fax: 3-3878-6913

Hiệu trưởng: Noriaki Kiyonaga

Người liên lạc: Noriaki Kiyonaga

 1. Tokyo JE Language School

Địa chỉ: 2F, 5-11-13 Kiba, Koto-ku, Tokyo 135-0042

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5602-9771 / Fax: 3-5602-9772

Hiệu trưởng: Harumi Izuoka

Người liên lạc: Yukimasa Honda

 1. Tokyo Masuda Japanese Language School

Địa chỉ: 4-13-4 Hirai, Edogawa-ku, Tokyo 132-0035

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3685-8555 / Fax: 3-3685-1590

Hiệu trưởng: Setsuko Masuda

Người liên lạc: Setsuko Masuda

 1. Tokyo Riverside School

Địa chỉ: 2-2-5 Hanakawado, Taito-ku, Tokyo 111-0033

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3847-4871 / Fax: 3-3847-7961

Hiệu trưởng: Mitsuko Suzuki

Người liên lạc: Mitsuko Suzuki

 1. Tokyo Sanritsu Academy

Địa chỉ: 1-3-14 Kamitakaido, Suginami-ku, Tokyo 168-0074

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3304-4560 / Fax: 3-3304-4561

Hiệu trưởng: Masanori Naoe

Người liên lạc: Mikio Koyama

 1. TOPA21st Century Language School

Địa chỉ: 1-21-3 Kouenji-Kita Suginami-ku, Tokyo 166-0002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5380-5011 / Fax: 3-5380-5013

Hiệu trưởng: Josaku Mizuta

Người liên lạc: TRAN THI NEN

 1. International School of Business

Địa chỉ: 3-8-1 Sugamo, Toshima-ku, Tokyo 170-0002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3949-7811 / Fax: 3-3949-7929

Hiệu trưởng: Kenichi Touyama

Người liên lạc: YUKIO KATO

 1. Tokyo Denki University

Địa chỉ: 5 Senjyu-Asahi-cho Adachi-ku, Tokyo 120-8551

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5284-5208 / Fax: 3-5284-5240

Hiệu trưởng: Yoshio Yamamura

Người liên lạc: Osamu Suzuki

 1. Japan Tokyo International School

Địa chỉ: Hoshino Bldg. 1F 8-11-10 Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3363-2171 / Fax: 3-3363-2175

Hiệu trưởng: Tetsuji Maeda

Người liên lạc: Noboru Shimizu

 1. ISI Language School

Địa chỉ: 2-14-19 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5155-6886 / Fax: 3-5155-6887

Hiệu trưởng: Kyoko Abo

Người liên lạc: Mutsumi Takayama

 1. New Japan Academy

Địa chỉ: 1-3-2 Musashinodai, Fussa-shi, Tokyo 197-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 42-553-6420 / Fax: 42-530-2455

Hiệu trưởng: Touhei Myou

Người liên lạc: Bi Yu

 1. Yu Language Academy

Địa chỉ: 2-16-25 okubo shinjuku-ku, Tokyo 169-0072

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3209-0160 / Fax: 3-3209-0170

Hiệu trưởng: Yasunori Shirota

Người liên lạc: Takayoshi Inoue

 1. The Kohwa Institute of Japanese Language

Địa chỉ: 3-45-28 Sanno, Ota-ku,Tokyo, 143-0023

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-6429-2501 / Fax: 3-6429-2502

Hiệu trưởng: Kiyotaka Mizukoshi

Người liên lạc: Mizukoshi Masayuki

 1. Yokohama International Education Academy

Địa chỉ: 43 Miyazaki-cho, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-0031

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 45-250-3656 / Fax: 45-250-3657

Hiệu trưởng: Masahito Izumi

Người liên lạc: Tomoko Fujimoto

 1. Yoneyama Fashion Business College

Địa chỉ: 15-2 Minami-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210-0015

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 44-233-0025 / Fax: 44-233-2040

Hiệu trưởng: Minoru Yoneyama

Người liên lạc: Minoru Yoneyama

 1. Kanrin Japanese School

Địa chỉ: 5-3 Enokigaoka, Aoba-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 227-0063

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 45-983-2228 / Fax: 45-983-5373

Hiệu trưởng: Hiroshi Nagaoka

Người liên lạc: Hiroshi Nagaoka

 1. Yokohama Design College

Địa chỉ: 1-33-6 Chuo, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-0051

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 45-323-0300 / Fax: 45-323-0302

Hiệu trưởng: Shunichi Ikeda

Người liên lạc: Nobuo Shimura

 1. Logos International Institute

Địa chỉ: St.Ruricol 2F 356 Nakamaruko, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-0012

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 44-433-3663 / Fax: 44-433-1811

Hiệu trưởng: Hitoshi Sato

Người liên lạc: Yuko Izumi

 1. Nagano International Culture College

Địa chỉ: 445-2 Toyoda, Suwa-shi, Nagano 392-0016

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 266-53-8155 / Fax: 266-53-8156

Hiệu trưởng: Toshimasa Ota

Người liên lạc: Toshimasa Ota

 1. Nagano Business and Language College

Địa chỉ: 3-5-18 Chuo, Ueda-shi, Nagano 386-0012

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 268-23-7220 / Fax: 268-22-4977

Hiệu trưởng: Takatoshi Asano

Người liên lạc: Mutsumi Takayama

 1. International Futurity Academy

Địa chỉ: 2chome 16-4, Toyosato, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 533-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6105-7515 / Fax: 6-6105-7516

Hiệu trưởng: KIHEI KANAKO

Người liên lạc: KIHEI KANAKO

 1. ISI Language School, Kyoto

Địa chỉ: 6-6 Nishinokyou-Ryoumachi, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 604-8497

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 75-803-6120 / Fax: 75-803-6130

Hiệu trưởng: Masaaki Ogino

Người liên lạc: Mutsumi Takayama

 1. ARC Academy Osaka

Địa chỉ: 1-2-25 Nippombashi-nishi, Naniwa-ku, Osaka 556-0004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6635-1735 / Fax: 6-6635-1736

Hiệu trưởng: Tagayasu Miya

Người liên lạc: Tagayasu Miya

 1. Shin-Ai Institute of Languages

Địa chỉ: 1-2-26 Shoji-higashi, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka 544-0003

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6756-7811 / Fax: 6-6756-7815

Hiệu trưởng: Shinji Misima

Người liên lạc: Kazuhiro Tomii

 1. ECC Kokusai College of Foreign Languages

Địa chỉ: 1-5-11 Nakazaki-Nishi Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0015

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6372-1444 / Fax: 6-6372-1544

Hiệu trưởng: Eiji Sakemoto

Người liên lạc: Yukiko Oda

 1. Asian International Center

Địa chỉ: 1-9-8 Kukuchi, Amagasaki-shi, Hyogo 661-0977

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6499-8334 / Fax: 6-6499-7170

Hiệu trưởng: Hiroo Kondo

Người liên lạc: MEI HONG

 1. Kobe Sumiyoshi International Japanese Language School

Địa chỉ: 2-21-8 Sumiyoshi miyamachi, Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo 658-0053

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 78-822-6620 / Fax: 78-822-6621

Hiệu trưởng: Yoshiko Wakabayashi

Người liên lạc: Yoshinori Wakabayashi

 1. Cross Cultural Communication Center Annexed Japanese School

Địa chỉ: 4-13-8 Nagata, Ginowan-shi, Okinawa 901-2212

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 98-893-6187 / Fax: 98-893-8553

Hiệu trưởng: Emiko Uezu

Người liên lạc: Kohei Kodama

 1. Japan Institute of Culture & Economics by Gores Academy

Địa chỉ: 2-12-14 Nishi Naha-shi, Okinawa 900-0036

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 98-869-8686 / Fax: 98-865-3230

Hiệu trưởng: Shunichi Nakata

Người liên lạc: Shinzato Manabu

 1. Hiroshima International Business College

Địa chỉ: 1-2-3 kasumi-cyo Fukuyama city, Hiroshima 720-0812

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 84-922-7667 / Fax: 84-922-7668

Hiệu trưởng: Ai Kaneshiro

Người liên lạc: FUJII NOBUKO

 1. ISI Language College

Địa chỉ: 1-13-13 Minami Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0022

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5957-2410 / Fax: 3-5957-2420

Hiệu trưởng: Jiyeon Kim

Người liên lạc: Mutsumi Takayama

 1. Elite Japanese Language School

Địa chỉ: 1-8-10 Shinjyuku-ku hyakunincho, Tokyo 169-0073

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3232-0550 / Fax: 3-6380-3553

Hiệu trưởng: Zhang Hai Ying

Người liên lạc: Kuriyama Sashiko

 1. Shin-Osaka Foreign Language Institute

Địa chỉ: 4-11-6 Higashi-Nakajima Higashi-Yodogawaku, Osaka 533-0033

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6323-0155 / Fax: 6-6323-9509

Hiệu trưởng: Shugo Nakatake

Người liên lạc: Shigeru Matsumoto

 1. Sendai International School of Japanese

Địa chỉ: 1-3-1kakyoin Aoba-ku Sendai, Miyagi 980-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 22-224-6509 / Fax: 22-224-6517

Hiệu trưởng: Mochimaru Kanichiro

Người liên lạc: Toshifumi Imae

 1. NIPPON Language academy

Địa chỉ: 2-5-10 Ohte-machi Maebashi-shi, Gunma 371-0026

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 27-210-6888 / Fax: 27-243-2031

Hiệu trưởng: Masumi Shimizu

Người liên lạc: Matsuoka Natsumi

 1. Gakko Hojin Mitsui Gakuen Musashi-Urawa Japanese Language Institute

Địa chỉ: 4-14-7 Shikatebukuro, Minami-ku Saitama-city, Saitama 336-0031

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 48-845-7021 / Fax: 48-845-7140

Hiệu trưởng: Tamada Hideko

Người liên lạc: Ishige Kumiko

 1. Toyo International Culture Academy

Địa chỉ: 1-4-18 Miyamachi, Aoba-woard, Sendai, Miyagi 980-0004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 22-398-6818 / Fax: 22-398-6828

Hiệu trưởng: Kei Hikichi

Người liên lạc: Ryoichi Yamanaka

 1. JAPANESE LANGUAGE SCHOOL affiliated with TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY

Địa chỉ: 4-23-23 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3371-6121 / Fax: 3-3371-6125

Hiệu trưởng: Kurata Nobuyasu

Người liên lạc: Koji Saito

 1. EDUCATION FOUNDATION CODO International College

Địa chỉ: 577 Tashiro-hoka-Machi, Tosu-Shi, Saga 841-0016

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 942-81-5075 / Fax: 942-84-6470

Hiệu trưởng: YAMAMOTO Yoshiko

Người liên lạc: SATO Natsuko

 1. iSEIFU Japanese Language School

Địa chỉ: 1-6-3, Maruyama-dori, Abeno-ku, oska 545-0042

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6657-2369 / Fax: 6-6657-2386

Hiệu trưởng: HIRAOKA Tatsuto

Người liên lạc: HIRATA Kyoko

 1. INTERNATIONAL ACADEMY LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 1-5-3 Tsutsujigaoka, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi 983-0852

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 22-298-7031 / Fax: 22-298-7030

Hiệu trưởng: Kim Nam-Sik

Người liên lạc: Yuka Abe

 1. International Conversation Academy

Địa chỉ: Ikebukuro West Bldg 2F, 3-31-8 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0021

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3984-2476 / Fax: 3-3986-0088

Hiệu trưởng: Sugita Yasuaki

Người liên lạc: Watabe Kensaku

 1. Dynamic Business College

Địa chỉ: 2-51-8 Nishinippori Arakawa-Ku, Tokyo 116-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3802-8810 / Fax: 3-3802-8817

Hiệu trưởng: Jobo Koji

Người liên lạc: Genda Shuichi

 1. TOKYO HIRATA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 906-2 Fussa, Fussa-shi, Tokyo 197-0011

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 42-552-6957 / Fax: 42-551-3115

Hiệu trưởng: HIRATA YUKIO

Người liên lạc: Nguyen Thanh Su

 1. OLJ Language Academy

Địa chỉ: 2-18-18 Nishiwaseda Shinjyuku-ku, TCK Bldg.5F, Tokyo 169-0051

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-6228-0696 / Fax: 3-6233-8791

Hiệu trưởng: KOJI JYOBO

Người liên lạc: Sakiko Irie

 1. CHUO COMPUTER AND COMMUNICATION COLLEGE

Địa chỉ: 2-33-10 Tohoku Niizashi, Saitama 352-0001

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 48-474-6651 / Fax: 48-475-1814

Hiệu trưởng: Hiroshi Okamoto

Người liên lạc: Koji Toyohara

 1. UJS Language Institute

Địa chỉ: 3-3-29 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5545-6941 / Fax: 3-5545-6942

Hiệu trưởng: Onuma Toshihira

Người liên lạc: Asahi Erika

 1. Nitto international school

Địa chỉ: 432-1, Aiharamachi, Machida City, Tokyo 194-0211

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 42-703-1798 / Fax: 42-703-1797

Hiệu trưởng: Yamada Yoshiaki

Người liên lạc: Iiyama Yui

 1. KYOSHIN LANGUAGE ACADEMY, Shinjuku

Địa chỉ: TCK BLDG.3F 2-18-18 Nishi Waseda, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0051

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-6205-6651 / Fax: 3-6205-6652

Hiệu trưởng: JYOBO KOJI

Người liên lạc:  SANKAKU MITSUHIRO

 1. Asahi International School

Địa chỉ: 2-23, 2-Chome, Akehara, Kashiwa-City, Chiba 277-0843

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 4-7146-1145 / Fax: 4-7144-4065

Hiệu trưởng: Takeshi Ohmori

Người liên lạc: TAKASHIMA THANH

 1. UNITAS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 1-20-22 TAKARA KOFU-SHI, Yamanashi 400-0034

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 55-233-3835 / Fax: 55-233-3828

Hiệu trưởng: OKINAGA ETSUKO

Người liên lạc: CHU MINH THI

 1. OJI INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE

Địa chỉ: 1-18-7 TSUKAGOSHI,WARABI-SHI 335-0002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 48-229-0618 / Fax: 48-229-0619

Hiệu trưởng: RYU SHISHIN

Người liên lạc: KAHARA RYUYA

 1. SYUTOKU JAPANESE EDUCATION ACADEMY

Địa chỉ: 1-27-16 TabataShinmachi, Kita-ward, Tokyo 114-0012

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3810-2010 / Fax: 3-3810-2026

Hiệu trưởng: Eri Chiba

Người liên lạc: Renkai Shen

 1. Nagoya International Foreign Language School

Địa chỉ: 30-18 Tatsumi-cyo Minato-Ku Nagoya city, Aichi 455-0003

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 52-355-9981 / Fax: 52-355-9982

Hiệu trưởng: Miyazato Yuka

Người liên lạc: Sawada Shogo

 1. Tokyo International Exchange College

Địa chỉ: 2-3-7 Sennin-cho, Hachioji-shi, Tokyo 193-0835

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 42-669-4250 / Fax: 42-669-4251

Hiệu trưởng: Seiko Hayama

Người liên lạc: Narumi Yabe

 1. ASUKA GAKUIN LANGUAGE INSTITUTE

Địa chỉ: 1-36 Hinode-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 231-0066

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 45-231-2811 / Fax: 45-231-2827

Hiệu trưởng: Park Mina

Người liên lạc: Park Mina

 1. Sun-A International Academy

Địa chỉ: 1-33-9 Shinkoiwa Katushika-ku Tokyo, Tokyo 124-0024

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3651-0801 / Fax: 3-3651-0892

Hiệu trưởng: Kuniko Oe

Người liên lạc: Ikiru Oe

 1. JAPANESE LANGUAGE SCHOOL OF THE TOKYO FOREIGN LANGUAGE ACADEMY

Địa chỉ: 3-19-21, UKIMA, KITA-KU, Tokyo 115-0051

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3966-8910 / Fax: 3-3966-1836

Hiệu trưởng: SAZAWA TOSHIHIDE

Người liên lạc: Megumi Ariyoshi

 1. OSAKA BUNKA KOKUSAI GAKKO

Địa chỉ: 2-11-12 Doshin, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan, Osaka 530-0035

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6882-1435 / Fax: 6-6882-1439

Hiệu trưởng: Toshihiko Oka

Người liên lạc: Takeshi Oka

 1. JIN TOKYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 1-27-12, TABATA SHINMACHI, KITA-KU, Tokyo 114-0012

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5692-1900 / Fax: 3-5692-1901

Hiệu trưởng: KIM HYUK DONG

Người liên lạc: JUN SUNGHO

 1. EHLE INSTITUTE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 3-13-1 NAMBA-NAKA, NANIWA-KU, OSAKA-shi, Osaka 556-0011

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6647-0078 / Fax: 6-6647-6921

Hiệu trưởng: HASEGAWA KEIICHI

Người liên lạc: HAMADA KUMIKO

 1. 3H Japanese Language School

Địa chỉ: 2-12-16 Shinchiba, Chuoku ,Chiba-city, Chiba 260-0031

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 43-247-9638 / Fax: 43-247-2008

Hiệu trưởng: KIM SOOHO

Người liên lạc: LEE SANG HOON

      88. KURUME SEMINAR, JAPANESE LANGUAGE COURSE

Địa chỉ: 2-55, Tenjin-machi, Kurume-shi, Fukuoka, Fukuoka 830-0033

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 942-36-6660 / Fax: 942-35-1065

Hiệu trưởng: IMAI Masao

Người liên lạc: TOKUYASU Sadako

 1. JOTO JAPANESE SCHOOl

Địa chỉ: 3-4-7 ohanajyaya, katsushika-ku, Tokyo 124-0003

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3604-1150 / Fax: 3-3604-1170

Hiệu trưởng: Matsubara Akiko

Người liên lạc: KEIKAKU KANAI

 1. Japan International Language Academy HAKODATE Campus

Địa chỉ: 1-12-24, Yunokawa, Hakodate, Hokkaido 042-0932

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 138-88-1192 / Fax: 138-88-1192

Hiệu trưởng: TSUYOSHI TANAKA

Người liên lạc: Keisuke Okamoto

 1. Japan International Language Academy FUKUOKA Campus

Địa chỉ: 3-20-3 Shimizu Minami-ku Fukuoka city, Fukuoka 815-0031

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 92-686-9241 / Fax: 92-686-9243

Hiệu trưởng: TSUYOSHI TANAKA

Người liên lạc: Keisuke Okamoto

 1. HITACHI LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 1818-4 MOTOYOSHIDA-CHO, MITO-SHI, Ibaraki 310-0836

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 29-304-1077 / Fax: 29-304-1078

Hiệu trưởng: TAMAGAWA TOSHIKO

Người liên lạc: Kato Rintaro

 1. Saitama International School

Địa chỉ: 2-101 Sakuragicho, Kumagayashi, Saitama, Saitama 360-0036

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 48-526-4155 / Fax: 48-526-4157

Hiệu trưởng: Osamu Sato

Người liên lạc: Tomoko Tsunoda

 1. Asian Academy

Địa chỉ: 3-1-14 Irie-Dori, Hyogo-ku, Kobe, Hyogo 652-0894

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 78-766-8039 / Fax: 78-766-8009

Hiệu trưởng: NORIYUKI KAWAGUCHI

Người liên lạc: NORIYUKI KAWAGUCHI

 1. TOKYO INTERNATIONAL JAPANESE SCHOOL

Địa chỉ: 2-13-6 SHINJUKU, SHINJUKU-KU, Tokyo 160-0022

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3350-9761 / Fax: 3-3350-9791

Hiệu trưởng: KIYOHITO YOKOKOJI

Người liên lạc: SHINGO KAMEI

 1. THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE

Địa chỉ 1: 3-36-4, Nihonbashi-hamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007

Địa chỉ 2: Kobori bldg.2F 3-31-4 Hamacyo Nihonbashi Cyuo-ku, Tokyo 103-0007

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5642-6125 / Fax: 3-5642-6126

Hiệu trưởng: YOSHIKO OKAHANA

Người liên lạc: KAZUHIKO OKAHANA

 1. Japan Engineering College

Địa chỉ: 383-22, Kaneda, Himeji-city, Hyogo, 672-8001

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 79-246-5888 / Fax: 79-246-5889

Hiệu trưởng: Nakano Kazuya

Người liên lạc: Yamane Yuzuru

 1. Aoba Foreign language school

Địa chỉ: 2-16-25 Hachiman Aoba-ku Sendai-shi, Miyagi 980-0871

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 22-234-6883 / Fax: 22-234-6883

Hiệu trưởng: Onuma Masaaki

Người liên lạc: Onuma Masaaki

 1. School Corporation HKG Nagasaki Medical Child College

Địa chỉ: 2-3 Daikoku-machi, NAGASAKI-city, Nagasaki 850-0057

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 95-820-5569 / Fax: 95-820-4556

Hiệu trưởng: Tsutomu Nakao

Người liên lạc: YOUICHIROU NAKAO

 1. Aiwa Language Institute

Địa chỉ: 1-15-37 Maidashi, Higashi-ku, Fukuoka City, Fukuoka 812-0054

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 92-632-6748 / Fax: 92-632-8540

Hiệu trưởng: KOJI ABE

Người liên lạc: SHIGETADA SAKAMOTO

 1. Fukushima Japanese School

Địa chỉ: 9-28, Chugencho, Fukushima city, Fukushima 960-8105

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 24-523-1818 / Fax: 24-523-1821

Hiệu trưởng: Hiroshi Koseki

Người liên lạc: Mikako Koseki

 1. Nissei Japanese Language School

Địa chỉ: 4-15-26, Tatsumi Kita, Ikunoku, Osaka 544-0004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6747-9797 / Fax: 6-6747-9798

Hiệu trưởng: Go Yoshimori

Người liên lạc: Chung Sung Joon

 1. Sendagaya Japanese Institute

Địa chỉ: 1-1-6 Shimoochiai Shinjuku-ku, Tokyo 161-0033

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5337-7001 / Fax: 3-5332-6696

Hiệu trưởng: Yoshioka Masaki

Người liên lạc: Ngo Quang Thanh

 1. Tokyo International Asahi Institute

Địa chỉ: 3-12-11 Higashi Ueno, Taitou-ku, Tokyo, Tokyo 110-0015

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-6806-0428 / Fax: 3-6806-0429

Hiệu trưởng: Marimori Kazuo

Người liên lạc: Tanabe Shin

 1. Kansai Kokusai Gakuin

Địa chỉ: 1-11-9, Daido, Tennouji-ku, Osaka-city, Osaka 543-0052

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6773-0186 / Fax: 6-6773-0188

Hiệu trưởng: Tanaka Masanobu

Người liên lạc: Tanaka Masanobu

 1. One purpose international academy

Địa chỉ: 3-6-18 Daito-cho, Miyakojima, Osaka City, Osaka 534-0002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6921-0055 / Fax: 6-6921-4747

Hiệu trưởng: Tanaka Isao

Người liên lạc: Tanaka Misako

 1. WASEDA BUNKAKAN JAPANESE LANGUAGE COURSE

Địa chỉ: 2-18-9 YANAGIBASHI, TAITO-KU, TOKYO, Tokyo 111-0052

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3863-4111 / Fax: 3-3863-4112

Hiệu trưởng: KAZUE TAKEZOE

Người liên lạc: IZUMI DEMACHI

 1. Shinshirakawa International Education Academy

Địa chỉ: 14-1 Donan Nishi, Nishigo, Nishishirakawa, Fukushima 961-8055

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 248-21-8825 / Fax: 248-21-8826

Hiệu trưởng: Sato Atsushio

Người liên lạc: Saori Nagayama

 1. SUBARU LANGUAGE SCHOOL, MOTOSU

Địa chỉ: 1963 KAMIMAKUWA, MOTOSU-SHI Gifu 501-0461

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 58-260-9001 / Fax: 58-260-9003

Hiệu trưởng: TAKESHI HOSONO

Người liên lạc: Hidenori Hayashi

 1. TOUA International Language School

Địa chỉ: 1F PrimeArc BLDG, 2-5 Ashiyama-cho, Sakado-City, Saitama 350-0273

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 49-298-5822 / Fax: 49-298-5828

Hiệu trưởng: SAEKO SATO

Người liên lạc: JIELI CHEN

 1. YAMANO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 3-10-6 Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5772-5112 / Fax: 3-5772-512

Hiệu trưởng: JANE AIKO YAMANO

Người liên lạc: CHEN ZHONGHUAN

 1. ONLY ONE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: SMI BLD#2, Minato-cho 2-1-6, Funabashi-shi, Chiba-ken, Chiba 273-0011

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 47-495-3311 / Fax: 47-495-3312

Hiệu trưởng: Arai Mamoru

Người liên lạc: Suzuki Saeko

 1. TOEI Institute of Japanese Language

Địa chỉ: 6-18-1, Minami-Nagasaki, Toshima-ku, Tokyo 171-0052

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3954-1146 / Fax: 3-3954-1683

Hiệu trưởng: Ryutaro Shimada

Người liên lạc: Osamu Uchida

 1. Tokyo Woman's Christian University

Địa chỉ: 2-6-1 Zempukuji, Suginami-ku, Tokyo 167-8585

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5382-6854 / Fax: 3-5382-6474

Hiệu trưởng: KAZUHIRO MORI

Người liên lạc: YURI ITO

 1. Kobe International Japanese Language Academy

Địa chỉ: 3-7, Hamasakidori,,Hyogo-ku,Kobe-shi, Hyogo 652-0807

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 78-945-7555 / Fax: 78-945-7556

Hiệu trưởng: Yuri Hada

Người liên lạc: lin wenRu

 1. Kobe Foreign Language Education Academy

Địa chỉ: 6-1, 5CHOUME, 6BANCHO, NAGATAKU, KOBECITY, Hyogo 653-0002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 78-381-6472 / Fax: 78-381-6473

Hiệu trưởng: Go ChuKa

Người liên lạc: Go ChuKa

 1. TOKYO INSTITUTE OF LANGUAGE, JAPANESE LANGUAGE CENTER

Địa chỉ: 3-26-16, Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, Tokyo 171-0014

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3986-4447 / Fax: 3-3986-9916

Hiệu trưởng: HONG ZHAO YANG

Người liên lạc: TRAN THI THU PHUC

 1. Shinjuku International Exchange School

Địa chỉ: 1-22-25 Hyakunincho, Shinjuku, Tokyo 169-0073

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5348-6591 / Fax: 3-5348-6592

Hiệu trưởng: Akida Ikeda

Người liên lạc: Tatsuo Inui

 1. Fukuoka International Academy

Địa chỉ: 4-4-3 Katakasu, Hakataku,Fukuoka, Fukuoka 812-0043

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 92-441-1032 / Fax: 92-441-1028

Hiệu trưởng: Hrofumi Taniguchi

Người liên lạc: Eiji Hanaki

 1. CLOVER LANGUAGE INSTITUTE

Địa chỉ: 4F SHINMACHI BUILDING, 1-2-13 SHINMACHI, NISHI-KU, Osaka, Osaka 550-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6533-3072 / Fax: 6-6533-3163

Hiệu trưởng: Ayako Kitamura

Người liên lạc: Masanori Miyahara

 1. Kurume Institute of International Relations

Địa chỉ: 516-1 Higashi-machi, Kurume-shi, Fukuoka 830-0032

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 942-33-5337 / Fax: 942-33-3289

Hiệu trưởng: Katsuhiko Koga

Người liên lạc: Kawasaki Kiyomi

 1. KYOTO INTERNATIONAL ACADEMY

Địa chỉ: 627-1, Kitamachi, 2-Chome, Kamigyo-ku,Kyoto, Kyoto 602-8392

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 75-466-4881 / Fax: 75-466-4929

Hiệu trưởng: Nakamura Tokunori

Người liên lạc: Nakamura Tokunori

 1. Tokyo Japan Liberal Arts College

Địa chỉ: 13-10 Minamihoncho Funabashi-shi, Chiba 273-0004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 47-495-0888 / Fax: 47-495-5989

Hiệu trưởng: HATTORI MASAKI

Người liên lạc: Tsuneo Ishikawa

 1. Fukuoka Japanese Language School

Địa chỉ: 2-13-5,shimizu, minamiku, fukuoka-city, Fukuoka 815-0031

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 92-710-1212 / Fax: 92-710-1211

Hiệu trưởng: Nagata Hiroki

Người liên lạc: HONG THI THU HANG

 1. Arist Foreign language School

Địa chỉ: 3-5-24Mikawaguchi-cho, HYOGO-ku, KOBE, Hyogo 652-0815

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 78-578-8882 / Fax: 78-578-8883

Hiệu trưởng: NISHIZAKI ETUKO

Người liên lạc: HARAD EISUKE

 1. UTSUNOMIYA NIKKEN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Địa chỉ: 4-3-13 Yanaze Utsunomiya-shi, Tochigi 321-0934

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 28-639-0510 / Fax: 28-639-0511

Hiệu trưởng: Noboru Itou

Người liên lạc: Masuyuki Takano

 1. Okayama Institute of Languages

Địa chỉ: 2-10 Funabashi-Cho, Kita-ku, Okayama 700-0841

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 86-231-5211 / Fax: 86-225-4020

Hiệu trưởng: Takashi Yamanaka

Người liên lạc: Nguyen Thi Ngoc

 1. First Study Japanese Language School Osaka

Địa chỉ: 1-21-8, Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka 540-0004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6191-7455 / Fax: 6-6191-7401

Hiệu trưởng: Masahiro Matsuoka

Người liên lạc: Aisa Hirayama

 1. BASIC Japanese Language Institute

Địa chỉ: 5-2-3, Sangenya-higashi, Taisho-ku, Osaka-shi 551-0002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6551-2565 / Fax: 6-6551-5037

Hiệu trưởng: Yuka Kusumoto

Người liên lạc: Yuka Kusumoto

 1. Toyama International Academy

Địa chỉ: Oda-BLD, 2-5-13 Shinbazono-cho, Toyama-city, Toyama 930-0097

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 76-441-9360 / Fax: 076-441-9362

Hiệu trưởng: Takanobu Okumura

Người liên lạc: Taeko Miyata

 1. Asia Japanese Academy

Địa chỉ: 4-2-29, Nagazumi, Minami-ku, Fukuoka-city 811-1362

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 92-557-8667 / Fax: 92-557-8678

Hiệu trưởng: Katsumi Tsukamoto

Người liên lạc: ADHIKARI DHARMA GAJ

 1. WASEDA LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: Waseda Tsurumakicho543, Shinjuku, Tokyo 162-0041

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5227-5197 / Fax: 3-5227-5198

Hiệu trưởng: Lin Li Fang

Người liên lạc: Takami Hiromi

 1. Fukuoka Kokudo-Kensetsu Technical College

Địa chỉ: 2-7-8 Sanchiku Hakata-ku Fukuoka City, Fukuoka 812-0887

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 92-501-3261 / Fax: 92-502-0210

Hiệu trưởng: Shimada Kichitaka

Người liên lạc: Mizukami Miki

 1. Aichi International Academy

Địa chỉ: 1-30-29 Shinsakae Naka-ku Nagoya-shi, Aichi 460-0007

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 5-2262-3336 / Fax: 5-2262-3369

Hiệu trưởng: Masanori So

Người liên lạc: Daisuke So

 1. TOKYO HOPE JAPANESE LANGUAGE INTERNATIONAL SCHOOL

Địa chỉ: 3-12-11, Sakae-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183-0051

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 42-366-6268 / Fax: 42-366-6267

Hiệu trưởng: SHO Hogun

Người liên lạc: WATANABE Kazuhiko

 1. TOKYO INSTITUTE OF JAPANESE

Địa chỉ: 1-17-10 SHINKOIWA, KATSUSHIKA-KU, Tokyo 124-0024

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5607-4100 / Fax: 3-5607-4102

Hiệu trưởng: SHUNICHI TOKURA

Người liên lạc: DO BICH DIEP

 1. INTERNATIONAL ACADEMY JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE

Địa chỉ: 3-28-1, Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0014

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5953-3400 / Fax: 3-5953-3440

Hiệu trưởng: MASATO KIDO

Người liên lạc: MASATO KIDO

 1. TOKYO OJI LANGUAGE INSTITUTE

Địa chỉ: 1-6-10, Iriya, Taito-ku, Tokyo

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5808-9388 / Fax: 3-5808-9400

Hiệu trưởng: Ryu Shi Shin

Người liên lạc: Gao Hongme

 1. Hamamatsu Japan Language College

Địa chỉ: 3-10-31 Cyuou Naka-ku, Hamamatsu City, Shizuoka 430-0929 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 53-450-6590 / Fax: 053-450-6591

Hiệu trưởng: Shinpei Hashimoto

Người liên lạc: Le Thi Tuyet Mai

 1. OSAKA MINAMI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 5-2-38 Kire Hirano-ku, Osaka 547-0027

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-4306-4000 / Fax: 6-4306-4000

Hiệu trưởng: MASAYUKI HASHINO

Người liên lạc: Nobuo Hashino

 1. GAG JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE

Địa chỉ: 2-11-2 Sanno Hakata-ku Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0015

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 92-260-9692 / Fax: 92-260-9693

Hiệu trưởng: Yumi Yamashita

Người liên lạc: Nobuo Hashino

 1. Osaka Japanese Language School

Địa chỉ: 2-315 Higashi Asakayama-cho, Kita-ku, Sakai city,Osaka- 591-8008

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 72-251-2139 / Fax: 72-251-9084

Hiệu trưởng: Terushige Hosomoto

Người liên lạc: Terushige Hosomoto

 1. YIEA TOKYO ACADEMY

Địa chỉ: 2-20-5Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo 111-0053

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5823-4596 / Fax: 3-5823-4597

Hiệu trưởng: IZUMI MASAHITO

Người liên lạc: MUTO YOZO

 1. Hokkaido Japanese Language Academy Sapporo Main Campus

Địa chỉ: 25-1-5, Kita, 6-jyo, Nishi, Chuo-ku, Sapporo 060-0006 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 11-633-1616 / Fax: 11-6331818

Hiệu trưởng: Sanshiro Iwasaki

Người liên lạc: Aki Hamade

 1. OSAFUNE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 

Địa chỉ: 3-10, Banzan-Town, Kita-Ward, Okayama City, Okayama 700-0818 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 86-236-0881 / Fax: 86-236-0882 

Hiệu trưởng: ICHIRO FUNAOKA 

Người liên lạc: HIDEYUKI FUNAOKA 

 1. International Academy 

Địa chỉ: Hinode BLG 6F, Nishi 4-13, Minami-1 Chuo-ku ,Sapporo Hokkaido 060-0061 

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 11-281- 5188 / Fax: 11-22-4560 

Hiệu trưởng: Masayuki Tsuiki 

Người liên lạc: Chiami Nishisaka

 1. Kyoto Japanese Language Training Center, Kyoto Computer Gakuin Kamogawa Campus 

Địa chỉ: 11, Shimoyanagi-cho, Tanaka, Sakyo-ku 606-8204 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 75-751-1121 / Fax: 75-751-8839 

Hiệu trưởng: Shozo Naito

Người liên lạc: Kenya Kishida 

 1. Kobe International Language School 

Địa chỉ: 6-21, Honmachi, Nishinomiya City, Hyogo 662-0914 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 798-78-2458 / Fax: 798-78-2459 

Hiệu trưởng: Kinoshita Kazumasa

Người liên lạc: Yamamoto Satomi

 1. Osaka International Language Institution

Địa chỉ: Osaka-shi, konohana-ku, nishikujyo 1-29-2, Osaka 554-0012

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6463-3956 / Fax: 6-6463-3958

Hiệu trưởng: Hashimoto Haruka

Người liên lạc: Pham Thi Tu

 1. Tochigi International Education Institute

Địa chỉ: 1-2-3, Nishi, Utsunomiya-shi, Tochigi 320-0861

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 28-678-4736 / Fax: 28-678-4743

Hiệu trưởng: Yoshiteru Shimizu

Người liên lạc: Shoji Hayashi

 1. WESTCOAST LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 35-13Higashimine-machi, Ota-ku, Tokyo, 145-0074

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3759-5831 / Fax: 3-3759-5834

Hiệu trưởng: Hiroko Saito

Người liên lạc: Lianshu Cui

 1. IKUSHU International Language Academy

Địa chỉ: 1-20-24Hyakunin-Cho Shinjuku-Ku, Tokyo, 169-0073

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5937-6837 / Fax: 3-5937-6838

Hiệu trưởng: KASAI NUBUYUKI

Người liên lạc: ARAI RYOKO

 1. TOKYO NAKANO LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 27-3 Yayoicho 1 Chome Nakano-ku, Tokyo, 164-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5304-5250 / Fax: 3-5304-5251

Hiệu trưởng: YOSHIDA KOTA

Người liên lạc: HAYASHI KAICHI

 1. KOBEINTERNATIONAL JAPANESE LANGUAGE ACADEMY, SOUTH

Địa chỉ: 33-5 NISHIDEMACHI, HYOGO-KU, KOBE-SHI, Hyogo, 652-0822

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 78-682-0155 / Fax: 78-682-0255

Hiệu trưởng: HADA YURI

Người liên lạc: LIN WENRU

 1. TOKYO UENO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 3th Orient bldg. 5F, 5-11-2Ueno Taito-ku , Tokyo, 110-0005

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-5817-4091 / Fax: 3-5817-4092

Hiệu trưởng: Keiichiro Saigusa

Người liên lạc: Naomi Goto

 1. TOKYO COSMO GAKUEN

Địa chỉ: 4-9-2, TAKADANOBABA, SINJUKU, Tokyo 169-0075

Email: hlysky1314gmail.com / Tel: 3-3371-2195 / Fax: 3-3368-1479

Hiệu trưởng: MATSUZUMI TETSUYA

Người liên lạc: KOU REIYOU

 1. YIC Kyoto Japanese Academy

Địa chỉ: 27 NISHIABURANOKOJI-CHO SHIMOGYO-KU, Kyoto 600-8236

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 75-371-9007 / Fax: 75-343-3821

Hiệu trưởng: Ikuto SUGIYAMA

Người liên lạc: Chiharu Sawa

 1. Tokyo Foreign Language Education Academy

Địa chỉ: 2-1-8, Kitakoiwa, Edogawa-ku, Tokyo 133-0051

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-6231-3396 / Fax: 3-6231-3356

Hiệu trưởng: Go chuka

Người liên lạc: Ko Tenho

 1. JIN TOKYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL OSAKA

Địa chỉ: 8-28, Tojo-cho, Tnnouji-ku, Osaka 543-0026

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / Tel: 6-6770-1900 / Fax: 6-6770-1903

Hiệu trưởng: KIM HYUK DONG

Người liên lạc: KANG SEOK CHAN

 1. HIGASHI ASIA NIHONGO GAKKO

Địa chỉ: 1-1-33 HAKATAEKI HIGASHI, HAKATAKu, FUKUOKA 812-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 92-474-3670 / Fax: 92-474-7355

Hiệu trưởng: KOICHI SHINODA

Người liên lạc: Tou

 1. Heisei Iryo Medical College

Địa chỉ: 6‐10‐15 Nakatsu, Kita-ku, Osaka 531-0071

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / Tel: 6-6454-1500 / Fax: 6-6454-1550

Hiệu trưởng: Masami Kishino

Người liên lạc: Kumi Kurimoto

 1. Sochi International Academy

Địa chỉ: 142-1 Yamawaki, Shigo-cho, Himeji, Hyogo 671-0248

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / Tel: 79-227-7239 / Fax: 79-227-7289

Hiệu trưởng: Hiroyasu Hirayama

Người liên lạc: Hiroyasu Hirayama

 1. Japan International Language Academy KYOTO

Địa chỉ: 570 Toro-cho, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8401

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 75-284-1192 / Fax: 75-280-6556

Hiệu trưởng: Tsuyoshi Tanaka

Người liên lạc: Keisuke Okamoto

 1. College of Foreign Languages, Tourism and Airline Japanese Language Department

Địa chỉ: Food Building No.3, 3-560 Furumachi-Dori, Chuo-ku, Niigata City, Niigata 951-8063

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / Tel: 25-227-6335 / Fax: 25-227-6336

Hiệu trưởng: Hiromu Ikeda

Người liên lạc: Ando Fumie

 1. International College of Cooking & Confectionery Japanese Language Department 

Địa chỉ: 6F, 6-976 Furumachi, Chuo-ku, Niigata City, Niigata 951-8063

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / Tel: 25-227-6335 / Fax: 25-227-6336

Hiệu trưởng: Hiromu Ikeda

Người liên lạc: Ando Fumie

 1. Osaka Kokusai Academy

Địa chỉ: 2-8-5, Haginochaya, Nishinariku, Osaka, Osaka 557-0004

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6606-9679 / Fax: 6-6606-9681

Hiệu trưởng: Lee Kyousei

Người liên lạc: Kin Naritoshi

 1. TOCHINOKI Japanese Language School

Địa chỉ: 2496-5 Oomiyamachi, Tochigi-shi, Tochigi 328-0011

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 0282-21-8760/ Fax: 0288-21-8768

Hiệu trưởng: YUKUHIRO CHIAKI 

Người liên lạc: YUKUHIRO CHIAKI

 1. Tokyo Sakura Academy

Địa chỉ: 3-1-15 OOSAKIDAI, SAKURA CITY, Chiba 285-0817

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / Tel: 43-312-1097 / Fax: 43-312-1098

Hiệu trưởng: Yang Shangyong

Người liên lạc: Yang Shangyong

 1. Meric Japanese Language School

Địa chỉ: Osaka-shi, Naniwa-ku Nippombashi-higashi 1-10-6, Osaka 556-0006

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6646-0330 / Fax: 6-6646-0320

Hiệu trưởng: Masatoshi Habu

Người liên lạc: Pham Thi Mai Hien

 1. Syonan Japanese Academy Hamamatsu Campus

Địa chỉ: 6095-1, Irino-cho,Nishiku,Hamamatsu, Shizuoka 432-8061

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 53-449-5150 / Fax: 53-449-5155

Hiệu trưởng: Kitakado Hidekazu

Người liên lạc: Ooshiro Fukunori

 1. Shin-A International Language School

Địa chỉ: 1-1-6 Enokomotomachi, Sakai-ku, Sakai-city, Osaka 590-0027

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 72-232-5166 / Fax: 72-232-5133

Hiệu trưởng: Hano Noriaki

Người liên lạc: Hano Noriaki

 1. KOIDE College

Địa chỉ: Kinya-cho 1-20, Minami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 732-085

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / Tel: 82-263-0001 / Fax: 82-263-3110

Hiệu trưởng: Kyouichi Koide

Người liên lạc: Kazuko Tabuchi

 1. AISJ JAPANESE SCHOOL

Địa chỉ: 7-8 Shiomi-cho Ashiya city, Hyogo 659-0043

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / Tel: 797-34-5771 / Fax: 797-34-5744

Hiệu trưởng: Toshio Ono

Người liên lạc: Kazunori Ono

 1. Educational Foundation KONAN GAKUEN WASEDA FOREIGN LANGUAGE

Địa chỉ: 1-23-9, Takadanobaba Shinjuku, Tokyo 169-0075

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3208-8801 / Fax: 3-3208-8807

Hiệu trưởng: KOYAMA TAKASHI

Người liên lạc: UEYAMA MASUMI

 1. COSMOS ACADEMY OF INTERNATIONAL LANGUAGE

Địa chỉ: 2-8-4 FUNADO ITABASHI KU, TOKYO 174-0041

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-6454-5281 / Fax: 3-6454-5298

Hiệu trưởng: SAKURAI THI HA

Người liên lạc: SAKURAI THI HA

 1. Kaisei Academy Japanese Language School

Địa chỉ: Kaisei Chayamachi Bldg. 4F, 6-18 Chayamachi, Osaka 530-0013

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6136-3364 / Fax: 6-6136-3125

Hiệu trưởng: Akihiro Ota

Người liên lạc: Yuki Tokiyoshi

 1. SANWA FOREIGN LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 2-3-31, hiranobaba,hirano-ku,Osaka-shi, Osaka 547-0048

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6705-7017 / Fax: 6-6705-7018

Hiệu trưởng: JIN SHANNAN

Người liên lạc: WEI TAO

 1. ASHIYA INTERNATIONAL SCHOOL OF JAPANESE STUDIES

Địa chỉ: 1-7-1 TERADACHOU TENNOUJIKU OSAKA CITY, Osaka 543-0045

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6770-2857 / Fax: 6-4305-1326

Hiệu trưởng: Toshio Ono

Người liên lạc: Tadashi Komatsu

 1. OSAKA FRONTIER JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 1-1-2 Kaisancho,Sakai-ku, Sakaishi, Osaka 590-0982

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 72-229-3377 / Fax: 72-229-3387

Hiệu trưởng: Shunji Zayasu

Người liên lạc: Iwaso Koji

 1. ABK COLLEGE

Địa chỉ: 2-12-12 HONKOMAGOMA, BUNKYO-KU, Tokyo 113-0021

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-6912-0756 / Fax: 3-6912-0757

Hiệu trưởng: YOSHIKAZU TSUKUDA

Người liên lạc: NAO UEDA

 1. TOWA INTERNATIONAL SCHOOL

Địa chỉ: 13-32hiyoshi-tyo, hachioji-shi, Tokyo 193-0836 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 42-634-9716 / Fax: 42-634-9717 

Hiệu trưởng: Tyoroku Sorimachi 

Người liên lạc: Fumie Iijima

 1. AOYAMA HOPE ACADEMY

Địa chỉ: 3-10-25 Habikino, Habikino-shi, Osaka 583-0872 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 72-931-3339 / Fax: 72-952-3800 

Hiệu trưởng: Tanaka Yayoi 

Người liên lạc: Abe Takashi

 1. Yokohama International Language Institute

Địa chỉ: TS Building, 3-7-6 Yoshino-cho, Minami-ku, Yokohama, Kanagawa 232-0014 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 45-334-7989 / Fax: 45-334-7998 

Hiệu trưởng: Risshin Watanabe 

Người liên lạc: Hiroatsu Kutsumizu

 1. Daiki Japanese Language School Tokyo

Địa chỉ: 5-10-10, Shiba,Minato-ku, Tokyo 108-0014 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-6809-4080 / Fax: 3-6809-4006 

Hiệu trưởng: Kazutoshi Nakamura 

Người liên lạc: Kosasa Tomoe

 1. SAZANAMI International Academy

Địa chỉ: Sazanami Tamatsukuri building 3F, 3-15-24 Nakamichi Higashinari-ku Osaka-shi, Osaka 537-0025 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6977-3528 / Fax: 6-6977-3529 

Hiệu trưởng: Yasuo Hayashi 

Người liên lạc: Hirokazu Yokogi

 1. Yamano College of Aesthetics

Địa chỉ: 530 Yarimizu Hachioji, Tokyo 192-0396 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 42-677-0111 / Fax: 42-677-0234 

Hiệu trưởng: Jane Aiko Yamano 

Người liên lạc: Satoshi Senoo

 1. JOA Japanese Language School

Địa chỉ: 210-1 Simotumatei Simotuma, Ibaraki 304-0068 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 269-45-6611 / Fax: 296-45-6688 

Hiệu trưởng: Shimoda Kazuki 

Người liên lạc: KINJO DAIKI

 1. Kobe Institute of Computing- College of Computing

Địa chỉ: 1-1-8, Kitanocho, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 650-0002 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 78-265-5265 / Fax: 78-291-5866 

Hiệu trưởng: FUKUOKA SOJI 

Người liên lạc: RI KOURAN

 1. HIGASHI OSAKA MIRAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: NAGASECHO 1-9-12, HIGASHI OSAKA 577-0832 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6722-5111 / Fax: 6-6722-5115 

Hiệu trưởng: TOMII KAZUHIRO 

Người liên lạc: TOMII KAZUHIRO

 1. KOBE WORLD ACADEMY

Địa chỉ: 20-4-2 Nakamichidori Hyogoku Kobe city, Hyogo 652-0801 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 78-576-1208 / Fax: 78-576-1147 

Hiệu trưởng: LIN SEIFUKU 

Người liên lạc: Hatanaka Rika

 1. Aim Nara International Academy

Địa chỉ: 155-2-201, Shingacho, Kashihara-shi, Nara 

Email: nisseinara_info@arrow.ocn.ne.jp / Tel: 744-33-9271 / Fax: 744-33-9272 

Hiệu trưởng: Toi Hanai 

Người liên lạc: Seiichi Matsumoto

 1. Hitachi Sakura Japanese Language School

Địa chỉ: 1-7-6 Kashimacho Hitachishi, Ibaraki 317-0071 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 294-22-1201 / Fax: 294-22-1202 

Hiệu trưởng: KIKUKO HONDA 

Người liên lạc: KIKUKO HONDA

 1. Kansai International Education Institute

Địa chỉ: 1-10, Nishidai2-chome, Itami-shi, Hyogo 664-0858

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 72-777-4448 / Fax: 72-777-4449 

Hiệu trưởng: Lu Bing 

Người liên lạc: Wang Ziyan

 1. IRIS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 3rd Floor Daiko Annex Bld., 2-34 Chuo, Komaki, Aichi 485-0029

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 568-71-7888 / Fax: 568-71-7889 

Hiệu trưởng: GO OYAMADA

Người liên lạc: NISHIDA AKARI

 1. NISSEI Japanese Language School Nagoya

Địa chỉ: 3-19-1, Dekimachi, Higashiku, Nagoya, Aichi 461-0032

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 52-721-5577 / Fax: 52-721-5588 

Hiệu trưởng: Kaneda Hashimune

Người liên lạc: Yoon Changho

 1. THE NAGANUMA SCHOOL TOKYO SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE

Địa chỉ: 16-26 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-3463-7261 / Fax: 3-3463-7599 

Hiệu trưởng: Naganuma Kazuhiko

Người liên lạc: Nguyen Phuong Anh

 1. KAGURA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 3F, Daini-Marushika-Bldg, 2-3-1,Kagura-cho,Nagata-ku,Kobe-Shi, Hyogo 653-0836

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 78-647-6250 / Fax: 78-647-6251 

Hiệu trưởng: Tomiki Tokuyama

Người liên lạc: Masayuki Tsukita

 1. OSAKA YWCA COLLEGE

Địa chỉ: 11-12 Kamiyama-cho, Kita-ku, Osaka 530-0026 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6361-2955 / Fax: 6-6361-2997 

Hiệu trưởng: Yona NAKAYAMA

Người liên lạc: Yoshiko Kawasaki

 1. hanshinjidousyakoukuutetudousennmonngakkou Japanese annex

Địa chỉ: 27-1, hayashiyamatyou, nagataku, koubecity, Hyogo 653-0861 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 78-621-5111 / Fax: 78-621-5112 

Hiệu trưởng: Tabata Toshihiko

Người liên lạc: Moriya Akemi

 1. TOHOKU TABUNKA ACADEMY

Địa chỉ: 303 Katahira-Residence, 1-14, 1-Chome, Komegafukuro, Aoba-ku, Sendai, Miyagi 980-0813 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 22-796-8596 / Fax: 22-796-8597 

Hiệu trưởng: Yuko Oshitani

Người liên lạc: Aoyama Fumihiro

 1. SAKITAMA International Academy

Địa chỉ: 2-35 miyamoto Gyouda-shi, Saitama 361-0072

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 48-577-4370 / Fax: 48-577-4371 

Hiệu trưởng: KOICHI HASHIMOTO

Người liên lạc: Masayuki Matsumoto

 1. JVCacademy

Địa chỉ: TONDABAYASHI SHI SHOWA CHO 1-2-39-2, Osaka 584-0092

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 721-25-5335 / Fax: 721-25-5336 

Hiệu trưởng: INAGAKI YUICHI

Người liên lạc: VAN THANH CONG

 1. SOUTH OSAKA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 2-6-6 Fujigaoka, Fujiidera, Osaka 583-0017

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 72-931-6111 / Fax: 72-931-6110

Hiệu trưởng: NGUYEN THI KIM YEN

Người liên lạc: HIIRAGI TAKUTO

 1. IPA INTERNATIONAL EDUCATION ACADEMY

Địa chỉ: asuka-building, 4-15-7, Sakuragi-cho, Nishi-ku, Yokohama-shi 220-0021

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 45-228-8318 / Fax: 45-228-8336

Hiệu trưởng: Aki Yamada

Người liên lạc: Mou Nae

 1. HESED FOREIGN LANGUAGE SCHOOL 

Địa chỉ: Belle Masion Hamamachi 2F, 2-37-4 NihonbashiHamamachi, Chuo-ku, Tokyo 103-0007

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 3-6661-7657 / Fax: 3-6661-9397

Hiệu trưởng: Rie Kan

Người liên lạc: NGUYEN THI MAI QUYNH

 1. ATAGO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Địa chỉ: 10-4-18, Miwa, Nagano city, Nagano 380-0803

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 26-241-4865 / Fax: 26-244-4862

Hiệu trưởng: Yanagi Akiharu

Người liên lạc: Futatsugi Yasuharu

 1. TOYAMA COLLEGE OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY

Địa chỉ: 576 Sanga, Imizu-shi, Toyama 939-0341

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 76-655-1420 / Fax: 76-655-0757

Hiệu trưởng: Tetsuro Urayama

Người liên lạc: Shinichi Orita

 1. LANGUAGE SCHOOL OF MORINOMIYAIRYO GAKUEN

Địa chỉ: 1-28-9 Nankokita, Suminoe-ku, Osaka 559-0034

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-4703-3615 / Fax: 6-4703-3616

Hiệu trưởng: Naomichi Shimizu

Người liên lạc: Hatsuo Hatsusegawa

 1. Tottori Johoku Nihongo Gakko

Địa chỉ: 37-4 Furumi Tottori-shi, Tottori 680-0921

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 857-21-0189 / Fax: 857-30-0790

Hiệu trưởng: Tokiyoshi Ishiura

Người liên lạc: Miori Nagasato

 1. Howdy Japanese Language School

Địa chỉ: 15-11-3 cho-me shariji ikuno-ku Osaka, Osaka 544-0022

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 6-6926-4719 / Fax: 6-6351-8507

Hiệu trưởng: Mika Aoki

Người liên lạc: Koichiro Inui

 1. Human Welfare Hiroshima College