HOTLINE: 098 973 2165!!!

 

 

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

 

*Nếu quý khách đã có tài khoản, xin mời Đăng nhập.

*Nếu chưa có, quý khách vui lòng "Tạo tài khoản" và đợi ít nhất 4 tiếng để VJEEC kích hoạt tài khoản. Nếu sau 4 tiếng tài khoản không được kích hoạt, vui lòng gọi điện thông báo cho VJEEC. Tuyệt đối không lập hơn 1 tài khoản trong thời gian chờ đợi.

  

LƯU Ý: BỘ HỒ SƠ CHỨNG THỰC ĐÃ ĐƯỢC TỐI GIẢN!!!

KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG BẤT KÌ GIẤY TỜ NÀO!!!

MỖI BỘ HỒ SƠ BAO GỒM SCAN MÀU CỦA:

- CMTND

- GIẤY TỜ CẦN CHỨNG THỰC (bao gồm trang bìa nếu có)

- BẢNG ĐIỂM HOẶC HỌC BẠ